Spotkanie z pracownikami Biura RPO

Drukuj

Studenci oraz pracownicy UW mogą wziąć udział w spotkaniu z pracownikami Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, które odbędzie się 26 stycznia.

Członkowie Zespołu do spraw Równego Traktowania Biura Rzecznika Praw Obywatelskich opowiedzą o wsparciu oferowanym osobom, które spotkały się z przejawami dyskryminacji. Wytłumaczą, do jakich instytucji można zgłaszać podobne przypadki oraz jaką ochronę osobom narażonym na nierówne traktowanie zapewnia polskie prawo. Z inicjatywą zaproszenia na uczelnię przedstawicieli RPO wyszła grupa studentów zaniepokojonych przypadkami agresji wobec członków społeczności akademickiej, do których doszło w ostatnim czasie na terenie Warszawy, oraz zakłóceniem zebrania jednego z kół naukowych na UW. Spotkanie odbędzie się w 26 stycznia o godz. 16 w budynku Instytutu Kultury Polskiej (sala nr 5) na kampusie UW przy Krakowskim Przedmieściu. Wstęp jest wolny.

 

Uniwersytet Warszawski także zapewnia swoim studentom i pracownikom wsparcie w sytuacjach trudnych lub konfliktowych. Od 2010 roku działa Komisja ds. przeciwdziałania dyskryminacji, która dba o równe traktowanie na uczelni kobiet i mężczyzn oraz przeciwdziała wszelkim innym formom dyskryminacji. Rok później UW jako pierwsza uczelnia w Polsce powołał ombudsmana, czyli rzecznika akademickiego. Może zwrócić się do niego każdy członek społeczności akademickiej z prośbą o pomoc w rozwiązaniu problemu związanego z relacjami interpersonalnymi, sprawami pracowniczymi czy studenckimi. W związku z dostosowaniem wewnętrznych przepisów Uniwersytetu do zasad Europejskiej Karty Naukowca jest planowane także zatrudnienie na UW specjalisty ds. równouprawnienia, który będzie współpracował zarówno z komisją, jak i ombudsmanem.