Sojusz 4EU+ stowarzyszeniem

Rektorzy sześciu uniwersytetów członkowskich Sojuszu 4EU+, do którego należy UW, przyjęli  rezolucję o utworzeniu stowarzyszenia „4EU + European University Alliance e.V.”. Jego siedzibą będzie niemiecki Heidelberg.  – Nadanie Sojuszowi osobowości prawnej oznacza wzmocnioną i pogłębioną współpracę między naszymi sześcioma uczelniami badawczymi. To gwarancja wyższego poziomu wzajemnych relacji – powiedział prof. Tomáš Zima, rektor Uniwersytetu Karola … Czytaj dalej Sojusz 4EU+ stowarzyszeniem