Skala pomocy uchodźcom z Ukrainy

Wspólne mieszkanie z uchodźcami z Ukrainy zadeklarowało 11% ankietowanych, a 32% twierdziło, że wśród ich bliskich są osoby, które również współdzieliły mieszkanie z uchodźcami. Pomoc w nauce języka polskiego deklarowała 1/3 osób poniżej 19. roku życia. Studenci Wydziału Socjologii UW przedstawili raport z badania dotyczącego zaangażowania Polaków w aktywną pomoc ludziom uciekającym przed wojną w … Czytaj dalej Skala pomocy uchodźcom z Ukrainy