Seminarium o badaniach edukacyjnych

Drukuj

Do 31 stycznia można przesyłać propozycje wystąpień podczas interdyscyplinarnego seminarium o badaniach edukacyjnych. Zgłoszenia do udziału w seminarium mogą przesyłać osoby, które prowadzą badania edukacyjne – teoretyczne, metodologiczne lub empiryczne – na Uniwersytecie Warszawskim lub Indiana University Bloomington.

Annual Joint Seminar on Educational Research obędzie się od 9 do 10 maja 2018 r. na Uniwersytecie Warszawskim. Będzie to pierwsze doroczne spotkanie poświęcone badaniom edukacyjnym z różnych obszarów wiedzy, które ma służyć upowszechnianiu aktualnych wyników badań i inicjowaniu wspólnych inicjatyw naukowych przez badaczy z obydwu uczelni.

 

Wybranych zostanie 16 prezentacji (po osiem z każdej uczelni). Każdy z mówców będzie miał 20 minut na zabranie głosu. Konferencja prowadzona będzie w języku angielskim.

 

Proponowane obszary tematyczne:
  • metody oceny efektów edukacyjnych,
  • przygotowanie do pracy i rozwój zawodowy nauczyciela,
  • jakość i efektywność metod nauczania,
  • organizacja instytucjonalna na poziomie szkoły, obwodu i kraju,
  • postępy w nauczaniu przedmiotów ścisłych (STEM – Science, Technology, Engineering i Mathematic),
  • edukacja na rzecz rozwoju społeczeństwa demokratycznego.

 

Propozycje wystąpień (​​artykuły dotyczące prowadzonych badań lub abstrakty – do 300 słów) należy przesyłać do Justyny Kościńskiej na adres j.koscinska@is.uw.edu.pl do 31 stycznia 2018 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko/a oraz afiliację/e autora/ów.

 

O tym, które referaty zostaną przedstawione na konferencji mówcy zostaną powiadomieni do 28 lutego 2018 r. Więcej informacji na temat seminarium można uzyskać, kontaktując się z dr. hab. Mikołajem Herbstem (mherbst@uw.edu.pl).