Rzeźbiarze w świątyni Hatszepsut

W świątyni Hatszepsut w Deir el-Bahari działała „szkoła rzeźbiarska”, w której mistrzowie przekazywali uczniom tajniki swojego zawodu. Dr Anastasia Stupko-Lubczyńska z CAŚ UW przeprowadziła badania egipskich reliefów z XV w. p.n.e. Badaczka odtworzyła etapy wykonywania płaskorzeźb oraz zidentyfikowała role pełnione przez pracujących w świątyni starożytnych artystów. Rezultaty prac zostały opisane w czasopiśmie „Antiquity”. Świątynia została … Czytaj dalej Rzeźbiarze w świątyni Hatszepsut