Publikacja naukowców z UW w „Molecular Cell”

Grupa badawcza pod kierunkiem prof. Magdy Konarskiej z Międzynarodowej Agendy Badawczej ReMedy i Centrum Nowych Technologii UW opisała wyniki swoich badań w czasopiśmie Molecular Cell (online). Naukowcy omówili zmiany zachodzące w centrum katalitycznym spliceosomu. Wyjaśnili też niektóre elementy przebiegu katalizy splicingu i zasugerowali sposoby regulacji tego procesu. Splicing to proces składania genów. Prowadzi on do … Czytaj dalej Publikacja naukowców z UW w „Molecular Cell”