Uniwersytet Warszawski Biuro Współpracy z Zagranicą

W jakich sprawach może pomóc?
  • organizacja międzynarodowej wymiany studentów, doktorantów oraz pracowników UW m.in. w ramach umów bilateralnych, programów rządowych i europejskich, a także projektów koordynowanych przez BWZ,
  • internetowa rejestracja kandydatów na studia częściowe i staże (www.mobility.uw.edu.pl), w szczególności studentów i stypendystów goszczących na Uniwersytecie,
  • pomaganie krótkoterminowym studentom zagranicznym w formalnościach związanych ze studiowaniem na UW, a także w organizacji pobytu w Warszawie,
  • przygotowywanie zleceń wypłat stypendiów,
  • udzielanie informacji dotyczących krajowych i zagranicznych podróży służbowych oraz zakupu biletów lotniczych i kolejowych.

 

www.bwz.uw.edu.pl
Siedziba

 

Krakowskie Przedmieście 26/28

00-927 Warszawa

Pałac Kazimierzowski, II piętro

pok. 22, 24, 28

 

Jak się skontaktować?