Uniwersytet Warszawski Biuro Spraw Studenckich

W jakich sprawach może pomóc?
  • koordynacja programu MOST, który umożliwia krajową wymianę studencką pomiędzy 20 polskimi uniwersytetami,
  • stypendia rektora dla najlepszych studentów, stypendia socjalne oraz przyznawanie miejsc w akademikach,
  • pomaganie w dopełnieniu formalności studentom, którzy chcą wznowić studia, zmienić kierunek lub powtórzyć przedmioty,
  • pomaganie w dopełnieniu formalności studentom zagranicznym, którzy studiują na UW w ramach pełnego programu nauczania (studentami, którzy przyjechali tu na semestr lub rok zajmuje się Biuro Współpracy z Zagranicą),
  • udzielanie studentom informacji m.in.: o opłacie za drugi kierunek studiów, warunkach, jakie trzeba spełnić, by uzyskać dyplom z wyróżnieniem, rejestracji koła naukowego i opracowaniu jego statutu oraz na temat rejestracji żetonowej na przedmioty ogólnouniwersyteckie,
  • informowanie studentów zagranicznych o zasadach studiowania na UW i legalizacji pobytu w Polsce.

 

www.bss.uw.edu.pl
Siedziba

 

Krakowskie Przedmieście 26/28

00-927 Warszawa

Pałac Kazimierzowski, II piętro

pok. 21, 31, 20a, 20b, 20c

 

Jak się skontaktować?