Uniwersytet Warszawski Biuro Rektoratu

Czym zajmuje się Biuro Rektoratu?
  • obsługuje Senat uczelni, organizuje jego posiedzenia oraz prowadzi stronę internetową Senatu,
  • gromadzi wewnętrzne akty prawne Uniwersytetu oraz redaguje elektroniczny Monitor UW, w którym ogłaszane są uchwały Senatu, zarządzenia, postanowienia i obwieszczenia rektora, uchwały Uczelnianej Komisji Wyborczej oraz inne ważne akty prawne i dokumenty dotyczące struktury jednostek organizacyjnych uczelni,
  • administruje portalem z wydziałowymi dokumentami – Dziennik,
  • ewidencjonuje porozumienia o współpracy zawarte przez Uniwersytet,
  • koordynuje prace związane z przygotowaniem sprawozdań dla Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
  • obsługuje procedurę nadawania tytułu doktora honoris causa,
  • współorganizuje najważniejsze uroczystości akademickie, w tym inaugurację roku akademickiego, promocje doktorskie.

 

senat.uw.edu.pl
monitor.uw.edu.pl
dokumenty.uw.edu.pl
Siedziba

 

Krakowskie Przedmieście 26/28

00-927 Warszawa

Pałac Kazimierzowski, I piętro, pok.12

 

Jak się skontaktować?
  • telefonicznie: 22 55 24 012, 22 55 20 694,
  • fax: 22 55 24 013
  • e-mailowo:

senat(at)adm.uw.edu.pl

monitor(at)adm.uw.edu.pl

ukw(at)adm.uw.edu.pl