Uniwersytet Warszawski Biuro Promocji

W jakich sprawach może pomóc?
  • organizacja wydarzeń ogólnouniwersyteckich na uczelni, m.in. konferencji, dyskusji, uroczystości akademickich,
  • zarządzanie prawem do używania logo UW,
  • realizacja zamówień na materiały promocyjne i kalendarze uniwersyteckie,
  • prenumerata czasopism dla jednostek administracji centralnej,
  • wyrabianie wizytówek oraz akceptacja pieczątek nagłówkowych,
  • reklamy prasowe, radiowe i telewizyjne.

 

www.promocja.uw.edu.pl
Siedziba

 

Krakowskie Przedmieście 26/28

00-927 Warszawa

Pałac Kazimierzowski, parter, pok. 8

Jak się skontaktować?