Uniwersytet Warszawski Biuro Prasowe

W jakich sprawach może pomóc?
  • promocja uniwersyteckich wydarzeń, inicjatyw i osiągnięć w mediach (przygotowanie oraz rozesłanie komunikatów prasowych do redakcji prasowych, radiowych i telewizyjnych; zaproszenie mediów do udziału w wydarzeniu),
  • nawiązanie kontaktów doktorantów oraz pracowników UW z mediami (biuro posiada i stale aktualizuje bazę kontaktów do ekspertów UW, doktoranci oraz pracownicy mogą dopisać się do bazy, określić swoją specjalizację, wyrazić chęć bądź odmowę współpracy z mediami),
  • zamieszczenie informacji na polskojęzycznej stronie głównej UW lub anglojęzycznej stronie głównej UW (biuro zastrzega sobie prawo do redagowania, skracania oraz odmowy publikacji nadesłanych materiałów),
  • publikacja w piśmie „UW” (osoby zainteresowane publikacją prosimy o kontakt z redakcją w sprawie tematu, długości oraz terminu publikacji; redakcja zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji tekstów),
  • uzyskania informacji na temat możliwości zamieszczania w prasie i na bramie UW nekrologów i klepsydr w przypadku śmierci członka społeczności akademickiej.
Siedziba

 

Krakowskie Przedmieście 26/28

00-927 Warszawa

Pałac Kazimierzowski, I piętro, pok. 11 (hol rektorski)

www.uw.edu.pl/dla-mediow

 

Jak się kontaktować?
  • telefonicznie: 22 55 20 656, 55 20 740, 55 24 066
  • e-mailowo: media(at)uw.edu.pl

kontakty z mediami oraz publikacja nekrologów: media(at)uw.edu.pl

publikacja w piśmie uczelni: pismo-uczelni(at)uw.edu.pl

publikacja na stronie głównej uczelni: redakcja.www(at)uw.edu.pl