Uniwersytet Warszawski Biuro Obsługi Badań

W jakich sprawach może pomóc?
  • obsługa wniosków o dofinansowanie w ramach programów Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (w tym działalności statutowej), Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, programu Pomost Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (pozostałe programy FNP – Biuro Wspomagania Rozwoju),
  • obsługa wniosków o dofinansowanie w ramach międzynarodowych programów badawczych,
  • uzyskanie informacji o prowadzonych naborach do konkursów i terminach składania wniosków, obowiązujących przepisach, aktualnych wzorach formularzy, umów i raportów, dzięki prowadzonemu newsletterowi oraz stronie internetowej biura.

 

www.bob.uw.edu.pl
Siedziba

 

Krakowskie Przedmieście 26/28

00-927 Warszawa

Auditorium Maximum, I piętro, pok. 12-13, 15-19

 

Jak się kontaktować?