Uniwersytet Warszawski Biuro Karier

W jakich sprawach może pomóc?
  • odbycie praktyk studenckich wymaganych w programie studiów,
  • poszukiwanie pracy, praktyki, stażu, dzięki serwisowi,
  • przygotowanie dokumentów aplikacyjnych (CV, listu motywacyjnego), dzięki konsultacjom z doradcami zawodowymi,
  • planowanie kariery zawodowej oraz zdobycie umiejętności przydatnych w poszukiwaniu zatrudnienia (np. autoprezentacja, radzenie sobie ze stresem), dzięki udziałowi w warsztatach.

 

www.biurokarier.uw.edu.pl
Siedziba

 

Krakowskie Przedmieście 32

00-927 Warszawa

Oficyna Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich, klatka E

 

Jak się kontaktować?