Uniwersytet Warszawski Biuro ds. Wspomagania Rozwoju UW

W jakich sprawach może pomóc?
  • przygotowanie i realizacja przez wydziały i inne jednostki UW wniosków o dofinansowanie inwestycji oraz projektów badawczych i edukacyjnych ze środków Unii Europejskiej, w tym funduszy strukturalnych,
  • przygotowanie i realizacja przez pracowników wniosków o środki z Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, w programach finansowanych z funduszy europejskich: MPD, Team, Ventures, Homing Plus oraz projekt Skills (wyjątkiem jest program Pomost obsługiwany przez Biuro Obsługi Badań).

 

www.bwr.uw.edu.pl
Siedziba

Krakowskie Przedmieście 26/28

00-927 Warszawa

budynek dawnego Centrum Informatycznego (CIUW), II piętro, pok. 216

 

Jak się kontaktować?