Uniwersytet Warszawski Biuro ds. Studiów Doktoranckich i Kształcenia Podyplomowego

W jakich sprawach może pomóc Biuro ds. Studiów Doktoranckich i Kształcenia Podyplomowego?
  • prowadzenie spraw dotyczących studiów doktoranckich i podyplomowych;
  • czynności z zakresu umów o wspólnej opiece co-tutelle;
  • przygotowanie i wydawanie świadectw ukończenia kursów, studiów podyplomowych oraz dyplomów doktorskich i dyplomów habilitacyjnych;
  • współorganizowanie promocji doktorskich;
  • koordynowanie programu MOST dla doktorantów;
  • pomaganie doktorantom w kwestiach socjalnych – w tym sprawach: ubezpieczeń, zakwaterowania i stypendialnych;
  • informowanie doktorantów zagranicznych o zasadach studiowania na Uniwersytecie Warszawskim oraz pomaganie im w dopełnieniu formalności w czasie trwania studiów.
studiadoktoranckie.uw.edu.pl
Siedziba

 

Krakowskie Przedmieście 26/28

00-927 Warszawa

Pałac Kazimierzowski, II piętro, pok. 30

Jak się skontaktować?