Uniwersytet Warszawski Biuro ds. Rekrutacji

W jakich sprawach może pomóc Biuro ds. Rekrutacji?
  • udziela informacji o procesie rekrutacji kandydatów na studia I i II stopnia oraz studia równoległe,
  • organizuje spotkania z kandydatami z Polski i innych krajów na temat naboru na studia,
  • udziela pomocy wydziałowym komisjom rekrutacyjnym w procesie kwalifikacji na studia oraz w obsłudze systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów.

 

www.rekrutacja.uw.edu.pl
Siedziba

 

Krakowskie Przedmieście 26/28

00-927 Warszawa

Pałac Kazimierzowski, parter, pok. 4

 

 

Jak się kontaktować?