Uniwersytet Warszawski Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych

W jakich sprawach może pomóc?
 • dotarcie na zajęcia i poruszanie się po uczelni, dzięki skorzystaniu z transportu uniwersyteckiego, zajęciom z instruktorem orientacji przestrzennej, pomocy asystenta transportowego,
 • przygotowanie materiałów dydaktycznych w formie nagrań cyfrowych bądź elektronicznego zapisu książki lub innego dokumentu w formie pliku tekstowego umożliwiającego m.in. wydruk w brajlu,
 • korzystanie ze sprzętu adaptacyjnego, takiego jak notebooki, system FM wspomagający słyszenie, notesy brajlowskie czy programy powiększające „Zoom Text”,
 • korzystanie z usług tłumacza języka migowego w trakcie zajęć,
 • udział w indywidualnie dopasowanych lektoratach lub zajęciach wychowania fizycznego (konsultacje w ramach lektoratów z języków obcych, lektoraty realizowane indywidualnie lub w małych grupach, zajęcia WF na pływalni),
 • wsparcie w uzyskaniu indywidualnych rozwiązań, np. zmiany procedury egzaminu, zamiany sal w przypadku zajęć zaplanowanych w budynku nieprzystosowanym architektonicznie, zwiększenia liczby dopuszczalnych nieobecności, indywidualizacji toku studiów,
 • przygotowanie materiałów dydaktycznych dla nauczycieli akademickich, na których zajęcia uczęszczają osoby niepełnosprawne,
 • przygotowywania przez nauczycieli zajęć dydaktycznych według standardów Universal Design for Learning (UDL), dzięki udziałowi w szkoleniach.

 

http://bon.uw.edu.pl

 

Siedziba

ul. Dobra 55

00-312 Warszawa

pokój 0.070 – parter

 

Jak się kontaktować?
 • osobiście: dyżury konsultantów ds. studenckich w siedzibie BON – poniedziałek, środa, piątek: 8.00 -13.00; wtorek: 14.00-17.00; czwartek: 13.00-16.00
 • telefonicznie: 22 55 24 222, 55 20 277, 55 24 224
 • e-mailowo: bon(at)uw.edu.pl
 • http://bon.uw.edu.pl