Przedstawiciele UW w Radzie Młodych Naukowców

Drukuj

Dwoje badaczy z UW – dr Katarzyna Jarzembska z Wydziału Chemii oraz dr Maciej Sokołowski z Wydziału Prawa i Administracji – zostało wybranych do grona Rady Młodych Naukowców – organu doradczego MNiSW. Ich zadaniem będzie wspieranie rozwoju kariery młodych badaczy w Polsce.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego powołało nowy skład Rady Młodych Naukowców. Wybrano osiemnastu badaczy, którzy mają znaczące osiągnięcia naukowe, nieposzlakowaną opinię w środowisku oraz mają mniej niż trzydzieści pięć lat. Wśród członków rady są dr Katarzyna Jarzembska i dr Maciej Sokołowski z Uniwersytetu Warszawskiego. Instytucja doradcza MNiSW będzie m.in. wskazywała bariery, które stoją na przeszkodzie młodym naukowcom w rozwoju ich kariery czy przygotowywała rekomendacje dotyczące wsparcia badaczy w Polsce.

 

Dr Katarzyna Jarzembska zajmuje się chemią i fizyką ciała stałego, ze szczególnym uwzględnieniem krystalografii i dynamiki struktury. Jest laureatką nagród m.in. stypendium MNiSW dla wybitnych młodych naukowców, stypendium Mobilność na wyjazd na staż podoktorski, stypendium START czy nagrody im. Aleksandra Zamojskiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego za najlepszą pracę doktorską.

 

Dr Maciej Sokołowski jest ekspertem z dziedziny energetyki odnawialnej oraz konwencjonalnej. Doradza międzynarodowym firmom sektora energetycznego. Jest autorem monografii „Regulation in the European electricity sector” oraz sześćdziesięciu artykułów naukowych, raportów i analiz z dziedziny prawa administracyjnego, gospodarczego, energetycznego, ochrony środowiska i atomowego. Jest m.in. stypendystą Uniwersytetu w Göteborgu (stypendium rządu Królestwa Szwecji dla doktorantów) i Uniwersytetu w Bazylei (stypendium rządu Konfederacji Szwajcarskiej dla doktorantów). Przebywał również na stypendium rządu municypalnego w Szanghaju (Uniwersytet Szanghajski).

 

Więcej informacji o Radzie Młodych Naukowców.