Projekt ENGHUM jako success story Komisji Europejskiej

Komisja Europejska opublikowała artykuł na temat zakończonych właśnie badań pt. „Humanistyka Zaangażowana w Europie: budowanie potencjału dla partycypacyjnych badań dziedzictwa językowo-kulturowego”. Koordynatorem projektu ENGHUM, uznanego przez KE za success story, była dr hab. Justyna Olko z Wydziału „Artes Liberales” UW. Projekt „Engaged humanities in Europe: Capacity building for participatory research in linguistic-cultural heritage” („Humanistyka Zaangażowana … Czytaj dalej Projekt ENGHUM jako success story Komisji Europejskiej