Prof. Adam Łajtar z Nagrodą FNP

Nagrodą Fundacji na rzecz Nauki Polskiej wyróżniani są wybitni badacze za ich szczególne osiągnięcia i odkrycia naukowe. Wśród tegorocznych laureatów jest prof. Adam Łajtar z Wydziału Archeologii UW, nagrodzony w obszarze nauk humanistycznych i społecznych za interpretację źródeł epigraficznych, ukazującą religijne i kulturowe aspekty funkcjonowania średniowiecznych społeczności zamieszkujących Dolinę Nilu. Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, … Czytaj dalej Prof. Adam Łajtar z Nagrodą FNP