Uniwersytet Warszawski Zapomoga

Pracownicy, emeryci i renciści mogą ubiegać się o zapomogi w przypadku:

  • śmierci członka rodziny,
  • niskiego średniego dochodu,
  • narodzin dziecka,
  • choroby i poniesienia wysokich kosztów leczenia,
  • zdarzenia losowego.

Doktoranci mogą korzystać z zapomóg z tytułu zdarzenia losowego.

 

Pobierz dokument:

Wnioski należy drukować dwustronnie na jednej kartce.

Biuro Spraw Socjalnych

Krakowskie Przedmieście 24

Mały Dziedziniec

tel. 22 55 20 868, fax 22 55 22 608

 

Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa

ul. Karowa 20, pok. 110

Zarząd, księgowa – tel. 55 23 245

Kasa w dniach wypłat – tel. 55 23 246

 

Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa czynna jest we wtorki i czwartki, w godz. 9-13, a w środy w godz. 9-12. Wypłaty z kasy odbywa się we wtorki i czwartki, w godz. 9-13.