Uniwersytet Warszawski Zapomoga

Pracownicy, emeryci i renciści mogą ubiegać się o zapomogi w przypadku:

  • śmierci członka rodziny,
  • niskiego średniego dochodu,
  • narodzin dziecka,
  • choroby i poniesienia wysokich kosztów leczenia,
  • zdarzenia losowego.

Doktoranci mogą korzystać z zapomóg z tytułu zdarzenia losowego.

 

Pobierz dokument:

wniosek o przyznanie zapomogi dla pracowników (pdf)

wniosek o przyznanie zapomogi dla doktorantów i pozostałych uprawnionych (pdf)

wniosek o przyznanie zapomogi dla emerytów i rencistów (pdf)

wniosek o przyznanie zapomogi z tytułu pokrycia kosztów pogrzebu pracownika, emeryta, rencisty (pdf)

Wnioski należy drukować dwustronnie na jednej kartce.

Biuro Spraw Socjalnych

Krakowskie Przedmieście 24

Mały Dziedziniec

tel. 22 55 20 868, fax 22 55 22 608

 

Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa

ul. Karowa 20, pok. 110

Zarząd, księgowa – tel. 55 23 245

Kasa w dniach wypłat – tel. 55 23 246

 

Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa czynna jest we wtorki i czwartki, w godz. 9-13, a w środy w godz. 9-12. Wypłaty z kasy odbywa się we wtorki i czwartki, w godz. 9-13.