Uniwersytet Warszawski Zapomoga

Pracownicy, emeryci i renciści mogą ubiegać się o zapomogi w przypadku:

  • zdarzenia losowego (w szczególności zalania, pożaru, kradzieży), choroby, śmierci członka rodziny, klęski żywiołowej – powodujących czasowe istotne obniżenie poziomu życia;
  • szczególnie trudnej sytuacji materialnej, niepozwalającej na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych;
  • narodzin dziecka;
  • pogrzebu pracownika, emeryta lub rencisty UW;
  • w związku ze specjalnymi warunkami pracy na Uniwersytecie Warszawskim w okresie pandemii COVID-19.

Uprawnienia doktorantów do ubiegania się o zapomogę określa par. 17 Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

 

Pobierz dokument:

wniosek o przyznanie zapomogi dla pracowników (pdf)

wniosek o przyznanie zapomogi dla doktorantów i pozostałych uprawnionych (pdf)

wniosek o przyznanie zapomogi dla emerytów i rencistów (pdf)

wniosek o przyznanie zapomogi z tytułu pokrycia kosztów pogrzebu pracownika, emeryta, rencisty (pdf)

Wnioski należy drukować dwustronnie na jednej kartce.

Biuro Spraw Socjalnych

Krakowskie Przedmieście 24

Mały Dziedziniec

tel. 22 55 20 868, fax 22 55 22 608

 

Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa

ul. Karowa 20, pok. 110

Zarząd, księgowa – tel. 55 23 245

Kasa w dniach wypłat – tel. 55 23 246

 

Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa czynna jest we wtorki i czwartki, w godz. 9-13, a w środy w godz. 9-12. Wypłaty z kasy odbywa się we wtorki i czwartki, w godz. 9-13.