Uniwersytet Warszawski Wypoczynek

Pracownicy, emeryci i renciści mogą korzystać z:

  • wczasów ulgowych w ośrodkach UW w sezonie i poza nim,
  • dofinansowania do wczasów wykupionych w innych instytucjach,
  • dofinansowania do wczasów turystycznych („pod gruszą”).

Doktoranci mogą korzystać z:

  • wczasów ulgowych w ośrodkach UW w sezonie i poza nim,
  • dofinansowania do wczasów wykupionych w innych instytucjach.

Dzieci pracowników oraz emerytów i rencistów mogą korzystać z:

  • wczasów ulgowych w ośrodkach uczelni w sezonie i poza nim,
  • dofinansowania do wczasów turystycznych („pod gruszą”).

Dzieci doktorantów mogą korzystać z:

  • wczasów ulgowych w ośrodkach UW w sezonie i poza nim,
  • dofinansowania do wczasów, kolonii lub obozów wykupionych w innych instytucjach.

Raz na cztery lata współmałżonkowie pracowników, emerytów i rencistów mogą starać się o jedną z form dofinansowania do wypoczynku.

 

Formularze i wnioski

Składanie wniosków o świadczenia ZFŚS (pdf)

 

Wypoczynek pracowników

Wypoczynek dzieci

Wypoczynek emerytów i rencistów

Wypoczynek doktorantów

Dodatkowy wypoczynek w okresie Bożego Narodzenia i Nowego Roku 

Wnioski należy drukować dwustronnie.

Biuro Spraw Socjalnych

Krakowskie Przedmieście 24

Mały Dziedziniec

tel. 22 55 20 868, fax 22 55 22 608

 

Zgodnie z zarządzeniem nr 291 rektora UW z dnia 21 grudnia 2020 roku podstawa dofinansowania w 2022 roku

− kolonii, obozów i zimowisk wynosi 1813,00 zł,

− wypoczynku zorganizowanego wykupionego indywidualnie w innych instytucjach uprawnionych do organizowania wypoczynku wynosi 1875,00 zł.

 

Ogólne wytyczne dotyczące funkcjonowania Domu Pracy Twórczej i Wypoczynku „Szeligówka” od 19 czerwca 2020 roku w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem (pdf)

 

Ogólne wytyczne dotyczące funkcjonowania Ośrodka Kolonijno-Wczasowego UW „Bajka” od 19 czerwca 2020 roku w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem (pdf)

 

Informacja dotycząca rezerwacji miejsc w ośrodkach wypoczynkowych UW w 2022 roku (pdf)

 

Informacje o wysokości dofinansowania wczasów „pod gruszą” znajdują się w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (pdf)

 

komunikaty o wycieczkach