Uniwersytet Warszawski Wypoczynek

Pracownicy, emeryci i renciści mogą korzystać z:

  • wczasów ulgowych w ośrodkach UW w sezonie i poza nim,
  • dofinansowania do wczasów wykupionych w innych instytucjach,
  • dofinansowania do wczasów turystycznych („pod gruszą”).

Doktoranci mogą korzystać z:

  • wczasów ulgowych w ośrodkach UW w sezonie i poza nim,
  • dofinansowania do wczasów wykupionych w innych instytucjach.

Dzieci pracowników oraz emerytów i rencistów mogą korzystać z:

  • wczasów ulgowych w ośrodkach uczelni w sezonie i poza nim,
  • dofinansowania do wczasów turystycznych („pod gruszą”).

Dzieci doktorantów mogą korzystać z:

  • wczasów ulgowych w ośrodkach UW w sezonie i poza nim,
  • dofinansowania do wczasów, kolonii lub obozów wykupionych w innych instytucjach.

Raz na cztery lata współmałżonkowie pracowników, emerytów i rencistów mogą starać się o jedną z form dofinansowania do wypoczynku.

 

Formularze i wnioski

Składanie wniosków o świadczenia ZFŚS (pdf)

 

Wypoczynek pracowników

wniosek o przydział wczasów – dla pracowników 

Wypoczynek dzieci

Wypoczynek emerytów i rencistów

wniosek o przydział wczasów – dla emerytów

Wypoczynek doktorantów

wniosek o przydział wczasów – dla doktorantów

Dodatkowy wypoczynek w okresie Bożego Narodzenia i Nowego Roku 

Wnioski należy drukować dwustronnie.