Uniwersytet Warszawski Wypoczynek

Pracownicy, emeryci i renciści mogą korzystać z:

 • wczasów ulgowych w ośrodkach UW w sezonie i poza nim,
 • dofinansowania do wczasów wykupionych w innych instytucjach,
 • dofinansowania do wczasów turystycznych („pod gruszą”).

Doktoranci mogą korzystać z:

 • wczasów ulgowych w ośrodkach UW w sezonie i poza nim,
 • dofinansowania do wczasów wykupionych w innych instytucjach.

Dzieci pracowników oraz emerytów i rencistów mogą korzystać z:

 • wczasów ulgowych w ośrodkach uczelni w sezonie i poza nim,
 • ulgowych kolonii lub obozów organizowanych przez uczelnię,
 • dofinansowania do wczasów, kolonii lub obozów wykupionych w innych instytucjach,
 • dofinansowania do wczasów turystycznych („pod gruszą”).

Dzieci doktorantów mogą korzystać z:

 • wczasów ulgowych w ośrodkach UW w sezonie i poza nim,
 • ulgowych kolonii lub obozów organizowanych przez uczelnię,
 • dofinansowania do wczasów, kolonii lub obozów wykupionych w innych instytucjach.

Raz na cztery lata współmałżonkowie pracowników, emerytów i rencistów mogą starać się o jedną z form dofinansowania do wypoczynku.

 

Formularze i wnioski

Wypoczynek pracowników

Wniosek pracownika o dofinansowanie wypoczynku wykupionego poza uczelnią lub wypoczynku organizowanego we własnym zakresie (wczasy „pod gruszą”) można wypełnić i przygotować do wydruku przy pomocy formularza dostępnego pod adresem ds.uw.edu.pl. W celu dostępu do formularza niezbędne jest posiadanie aktywnego konta CAS.

 

Wypoczynek dzieci

Wniosek pracownika o dofinansowanie wypoczynku dzieci wykupionego poza uczelnią (obozy, zimowiska, kolonie) lub wypoczynku organizowanego we własnym zakresie (wczasy „pod gruszą”) można wypełnić i przygotować do wydruku przy pomocy formularza dostępnego pod adresem ds.uw.edu.pl. W celu dostępu do formularza niezbędne jest posiadanie aktywnego konta CAS.

 

Wypoczynek doktorantów

Wypoczynek emerytów i rencistów

Wnioski należy drukować dwustronnie.