Uniwersytet Warszawski Dodatkowe ubezpieczenie

Pracownicy Uniwersytetu, którzy są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu NFZ. Mogą też skorzystać z dodatkowego, płatnego ubezpieczenia grupowego w PZU lub Nordea Polska S.A. oraz prywatnego programu ubezpieczenia zdrowotnego PZU Opieka Medyczna S.

 

Grupowe ubezpieczenie pracownicze PPlus

Mogą do niego przystąpić pracownicy Uniwersytetu oraz ich bliscy. Jest to ochrona ubezpieczeniowa zdrowia i życia przez 24 godziny na dobę na całym świecie, która ma zapewnić poczucie bezpieczeństwa poprzez wsparcie finansowe w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych.

Warianty ubezpieczenia (pdf)

 

Dokumenty do pobrania:

ogólne warunki ubezpieczenia (pdf)

 

Deklarację trzeba składać osobiście do 5 dnia każdego miesiąca, żeby zostać objętym ubezpieczeniem od pierwszego dnia kolejnego miesiąca.

 

Lista kontaktowa do poszczególnych jednostek (pdf)

 

Grupowe ubezpieczenie na życie i zdrowie PZU Opieka Medyczna S

„Uprzejmie informujemy, że umowa dotycząca opieki medycznej została przedłużona na kolejny rok – do 1.08.2019 roku.”

 

Zainteresowani pracownicy i członkowie ich rodzin mogą skorzystać z dwóch wariantów programu prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego: Komfort Plus oraz Premium Plus (pdf), które różnią się zakresem świadczeń zdrowotnych: zakres świadczeń wariantu Komfort Plus (pdf) i zakres świadczeń wariantu Premium Plus (pdf).

 

Dokumenty do pobrania:

ogólne warunki ubezpieczenia (pdf)

lista placówek (pdf)

lista aptek (pdf)

 

Deklarację trzeba składać osobiście do 10 dnia każdego miesiąca, żeby zostać objętym ubezpieczeniem od pierwszego dnia kolejnego miesiąca. Deklaracje należy składać w Pałacu Kazimierzowskim, w pokoju nr 1 lub na Wydziale Geologii, w pokoju nr 154.

 

Szczegółowych informacji udzielają >>> lista (pdf)

 

Grupowe ubezpieczenie na życie dla pracowników UW w PKO (dawniej Nordea Polska S.A.)

Zainteresowani pracownicy mogą przystąpić do ubezpieczenia grupowego na życie z opcją ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego PKO Ubezpieczenia.

 

Dokumenty do pobrania:

warianty ubezpieczenia (pdf)

 

Roczne ubezpieczenie NW

Ubezpieczenie jest przeznaczone dla pracowników, doktorantów i studentów UW. Ochrona ubezpieczeniowa trwa całodobowo przez rok, także w trakcie ferii zimowych, wakacji letnich, praktyk studenckich oraz rekreacyjnego uprawiania sportu.

warianty ubezpieczenia (pdf)

 

Dokumenty do pobrania:

ogólne warunki ubezpieczenia (pdf)

 

Ubezpieczenie podczas wyjazdów zagranicznych

Pracownicy i studenci UW mogą zawierać ubezpieczenia Kosztów Leczenia, Następstw Nieszczęśliwych Wypadków i Assistance w czasie zagranicznych wyjazdów służbowych (bez ograniczeń terytorialnych) na preferencyjnych warunkach składkowych w „UNIQA” Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

 

Dokumenty do pobrania:

umowa dot. ubezpieczeń na wyjazdy zagraniczne (pdf)

instrukcja zgłaszania szkód (pdf)

 

Ubezpieczenia na wyjazdy prowadzi także Kwestura UW.

 

Kwestura UW – ubezpieczenia na wyjazdy zagraniczne (międzynarodowe spotkania, konferencje, sympozja, stypendia, wymiany naukowe, wyjazdy na badania naukowe), ul. Karowa 20, kontakt: Emilia Rzeszotek I piętro, pok. 116, tel. 22 55 23 345; Robert Gadomski I piętro, pok. 103, tel. 22 55 23 261

 

UWAGA! 23.11.2018 r. UBEZPIECZENIA NA WYJAZDY ZAGRANICZNE BĘDĄ NIECZYNNE Z POWODU SZKOLENIA.

Pytania dotyczące ubezpieczeń PZU należy wysyłać mailowo na adres: ubezpieczenia(at)adm.uw.edu.pl.

 

Przydatne kontakty

Biuro Spraw Pracowniczych

sekcja ds. ubezpieczeń

Krakowskie Przedmieście 26/28

00-927 Warszawa

Pałac Kazimierzowski, parter, pok. 1

tel. 22 55 20 840, 55 24 018, 55 20 851

fax 22 55 24 035

 

Dział Gospodarki Materiałowej

ul. Żwirki i Wigury 93

02-089 Warszawa

Wydział Geologii, pok. 155

tel. 22 55 31 639, 22 55 31 641

fax 22 55 31 642

 

Szczegółowych informacji na temat ubezpieczeń

pracowniczych PPlus udzielają (lista pdf)

na życie i zdrowie PZU Opieka Medyczna S udzielają (lista pdf)