Uniwersytet Warszawski Dodatkowe ubezpieczenie

Pracownicy Uniwersytetu, którzy są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu NFZ. Mogą też skorzystać z dodatkowego, płatnego ubezpieczenia grupowego w PZU lub Nordea Polska S.A. oraz prywatnego programu ubezpieczenia zdrowotnego PZU Opieka Medyczna S.

 

Grupowe ubezpieczenie medyczne TUW Pocztowy (LUX MED), od 1 sierpnia 2020

Ubezpieczenie medyczne zapewnia pełną opiekę ambulatoryjną i diagnostyczną pracownikom i członkom ich rodzin. Do wyboru są dwa pakiety: rozszerzony i kompleksowy. Różnią się zakresem oferowanych usług.

 

Deklaracje można wypełnić przez portal uw.mentor.pl (od 1 lipca 2020 r.) lub u osób obsługujących ubezpieczenie. Wypełnione deklaracje należy składać osobiście do 10 dnia każdego miesiąca, żeby zostać objętym ubezpieczeniem od pierwszego dnia kolejnego miesiąca. Deklaracje należy składać w Pałacu Kazimierzowskim, w pokoju nr 1 lub na Wydziale Geologii, w pokojach nr 154 i 163. Szczegóły i dane kontaktowe do osób obsługujących ubezpieczenie na UW są dostępne w materiale informacyjnym (pdf).

 

Dokumenty do pobrania:

Deklaracja przystąpienia (pdf)

Ogólne warunki udzielania świadczeń (pdf)

Regulamin Refundacji (pdf)

Wniosek o refundację (pdf)

 

Grupowe ubezpieczenie pracownicze PPlus

Mogą do niego przystąpić pracownicy Uniwersytetu oraz ich bliscy. Jest to ochrona ubezpieczeniowa zdrowia i życia przez 24 godziny na dobę na całym świecie, która ma zapewnić poczucie bezpieczeństwa poprzez wsparcie finansowe w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych.

Warianty ubezpieczenia (pdf)

 

Dokumenty do pobrania:

ogólne warunki ubezpieczenia (pdf)

 

Deklarację trzeba składać osobiście do 5 dnia każdego miesiąca, żeby zostać objętym ubezpieczeniem od pierwszego dnia kolejnego miesiąca.

 

Lista kontaktowa do osób udzielających informacji na temat ubezpieczeń pracowniczych PPlus (Word)

 

Grupowe ubezpieczenie na życie dla pracowników UW w PKO (dawniej Nordea Polska S.A.)

Zainteresowani pracownicy mogą przystąpić do ubezpieczenia grupowego na życie z opcją ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego PKO Ubezpieczenia.

 

Dokumenty do pobrania:

warianty ubezpieczenia (pdf)

 

Roczne ubezpieczenie NW

Ubezpieczenie jest przeznaczone dla pracowników, doktorantów i studentów UW. Ochrona ubezpieczeniowa trwa całodobowo przez rok, także w trakcie ferii zimowych, wakacji letnich, praktyk studenckich oraz rekreacyjnego uprawiania sportu.

warianty ubezpieczenia (pdf)

 

Dokumenty do pobrania:

ogólne warunki ubezpieczenia (pdf)

informacja administratora danych (pdf)

płatność na konto (pdf)

 

Ubezpieczenie podczas wyjazdów zagranicznych

Pracownicy i studenci UW wyjeżdżający za granicę, członkowie ich rodzin oraz osoby towarzyszące mogą na okres wyjazdu, na preferencyjnych warunkach, przystąpić do ubezpieczenia kosztów leczenia i assistance poza granicami RP oraz ubezpieczenia: NNW, OC i Bagażu w STU ERGO Hestia SA, na podstawie polisy otwartej numer 436000238548.

 

Ubezpieczenie obejmuje również zdarzenia powstałe wskutek zakażenia koronawirusem, w szczególności COVID-19, niezależnie od stanu ogłoszonej pandemii lub epidemii.

 

W celu zgłoszenia się do ubezpieczenia należy wypełnić wniosek, podpisać go (wnioski za niepełnoletnie dzieci podpisują ich rodzice) i przesłać na poniższy kontakt:

Emilia Rzeszotek, e-mail: emilia.rzeszotek@adm.uw.edu.pl, tel. 22 55 23 345

 

Oferta ubezpieczenia

Ubezpieczenie biznes&podróż

Szczegóły ubezpieczenia SWU_ERGO HESTIA

Statut Stowarzyszenia Horyzont Pro

Pytania dotyczące ubezpieczeń PZU należy wysyłać mailowo na adres: ubezpieczenia(at)adm.uw.edu.pl.

 

Przydatne kontakty

Biuro Spraw Pracowniczych

sekcja ds. ubezpieczeń

Krakowskie Przedmieście 26/28

00-927 Warszawa

Pałac Kazimierzowski, parter, pok. 1

tel. 22 55 20 840, 55 24 018, 55 20 851

fax 22 55 24 035

 

Dział Gospodarki Materiałowej

ul. Żwirki i Wigury 93

02-089 Warszawa

Wydział Geologii, pok. 155

tel. 22 55 31 639, 22 55 31 641

fax 22 55 31 642

 

Szczegółowych informacji na temat ubezpieczeń

pracowniczych PPlus udzielają (lista Word)

na życie i zdrowie PZU Opieka Medyczna S udzielają (lista pdf)