Uniwersytet Warszawski Dodatkowe ubezpieczenie

Pracownicy Uniwersytetu, którzy są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu NFZ. Mogą też skorzystać z dodatkowego, płatnego ubezpieczenia grupowego w PZU lub Nordea Polska S.A. oraz prywatnego programu ubezpieczenia zdrowotnego PZU Opieka Medyczna S.

 

Grupowe ubezpieczenie medyczne TUW Pocztowy (LUX MED), od 1 sierpnia 2020

Ubezpieczenie medyczne zapewnia pełną opiekę ambulatoryjną i diagnostyczną pracownikom i członkom ich rodzin. Do wyboru są dwa pakiety: rozszerzony i kompleksowy. Różnią się zakresem oferowanych usług.

 

Deklaracje można wypełnić przez portal uw.mentor.pl (od 1 lipca 2020 r.) lub u osób obsługujących ubezpieczenie. Wypełnione deklaracje należy składać osobiście do 10 dnia każdego miesiąca, żeby zostać objętym ubezpieczeniem od pierwszego dnia kolejnego miesiąca. Deklaracje należy składać w Pałacu Kazimierzowskim, w pokoju nr 1 lub na Wydziale Geologii, w pokojach nr 154 i 163. Szczegóły i dane kontaktowe do osób obsługujących ubezpieczenie na UW są dostępne w materiale informacyjnym (pdf).

 

Dokumenty do pobrania:

Deklaracja przystąpienia (pdf)

Ogólne warunki udzielania świadczeń (pdf)

Regulamin Refundacji (pdf)

Wniosek o refundację (pdf)

 

Grupowe ubezpieczenie pracownicze PPlus

Mogą do niego przystąpić pracownicy Uniwersytetu oraz ich bliscy. Jest to ochrona ubezpieczeniowa zdrowia i życia przez 24 godziny na dobę na całym świecie, która ma zapewnić poczucie bezpieczeństwa poprzez wsparcie finansowe w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych.

Warianty ubezpieczenia (pdf)

 

Dokumenty do pobrania:

ogólne warunki ubezpieczenia (pdf)

 

Deklarację trzeba składać osobiście do 5 dnia każdego miesiąca, żeby zostać objętym ubezpieczeniem od pierwszego dnia kolejnego miesiąca.

 

Lista kontaktowa do poszczególnych jednostek (pdf)

 

Grupowe ubezpieczenie na życie i zdrowie PZU Opieka Medyczna S

KOMUNIKAT: Informujemy o zakończeniu współpracy pomiędzy LUX MED Sp. z o.o. a PZU na Życie SA z dniem 30 czerwca 2020. W dniach 1-31 lipca 2020 pracownicy zapisani do ubezpieczenia będą mogli realizować swoje świadczenia medyczne w ramach sieci placówek PZU Zdrowie. Jednocześnie informujemy, że UW dokłada wszelkich starań, aby po tym czasie usługi nadal były realizowane w placówkach LUX MED. Pismo PZU (pdf)

 

Lista placówek medycznych PZU Zdrowie (xls)

 

mojePZU

informacja o mojePZU https://youtu.be/qLjZlSjJOTA

zakładanie konta https://youtu.be/oOXj375IW1M

 

Zainteresowani pracownicy i członkowie ich rodzin mogą skorzystać z dwóch wariantów programu prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego: Komfort Plus oraz Premium Plus (pdf), które różnią się zakresem świadczeń zdrowotnych: zakres świadczeń wariantu Komfort Plus (pdf) i zakres świadczeń wariantu Premium Plus (pdf).

 

Dokumenty do pobrania:

ogólne warunki ubezpieczenia (pdf)

lista placówek (pdf)

lista aptek (pdf)

 

Deklarację trzeba składać osobiście do 10 dnia każdego miesiąca, żeby zostać objętym ubezpieczeniem od pierwszego dnia kolejnego miesiąca. Deklaracje należy składać w Pałacu Kazimierzowskim, w pokoju nr 1 lub na Wydziale Geologii, w pokoju nr 154.

 

Szczegółowych informacji udzielają >>> lista (pdf)

 

Grupowe ubezpieczenie na życie dla pracowników UW w PKO (dawniej Nordea Polska S.A.)

Zainteresowani pracownicy mogą przystąpić do ubezpieczenia grupowego na życie z opcją ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego PKO Ubezpieczenia.

 

Dokumenty do pobrania:

warianty ubezpieczenia (pdf)

 

Roczne ubezpieczenie NW

Ubezpieczenie jest przeznaczone dla pracowników, doktorantów i studentów UW. Ochrona ubezpieczeniowa trwa całodobowo przez rok, także w trakcie ferii zimowych, wakacji letnich, praktyk studenckich oraz rekreacyjnego uprawiania sportu.

warianty ubezpieczenia (pdf)

 

Dokumenty do pobrania:

ogólne warunki ubezpieczenia (pdf)

informacja administratora danych (pdf)

 

Ubezpieczenie podczas wyjazdów zagranicznych

Pracownicy i studenci UW mogą korzystać z usług ubezpieczenia Kosztów Leczenia, Następstw Nieszczęśliwych Wypadków i Assistance oraz bagażu zarówno w czasie służbowych, jak i prywatnych wyjazdów zagranicznych (bez ograniczeń terytorialnych) na preferencyjnych warunkach składkowych w Towarzystwie Ubezpieczeń UNIQA. Umowa pozwala również na ubezpieczanie osób towarzyszących, nie będących ani pracownikami, ani studentami UW.

 

„Uprzejmie informujemy, że dnia 23.10.2019 r. został podpisany Aneks do Umowy Generalnej Nr 1/07/2017, wprowadzający V pakiet z ubezpieczeniem na koszty leczenia do 500.000,00 PLN w czasie podróży zagranicznych”.

 

Dokumenty do pobrania:

umowa dot. ubezpieczeń na wyjazdy zagraniczne (pdf)

aneks do umowy (pdf)

 

Ubezpieczenia na wyjazdy zagraniczne służbowe i prywatne można wykupić w Kwesturze UW – ul. Karowa 20 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30-14.30. Kontakt: Emilia Rzeszotek I piętro, pok. 116, tel. 22 55 23 345, emilia.rzeszotek@adm.uw.edu.pl; Robert Gadomski I piętro, pok. 103, tel. 22 55 23 261, robert.gadomski@adm.uw.edu.pl.

 

Pytania dotyczące ubezpieczeń PZU należy wysyłać mailowo na adres: ubezpieczenia(at)adm.uw.edu.pl.

 

Przydatne kontakty

Biuro Spraw Pracowniczych

sekcja ds. ubezpieczeń

Krakowskie Przedmieście 26/28

00-927 Warszawa

Pałac Kazimierzowski, parter, pok. 1

tel. 22 55 20 840, 55 24 018, 55 20 851

fax 22 55 24 035

 

Dział Gospodarki Materiałowej

ul. Żwirki i Wigury 93

02-089 Warszawa

Wydział Geologii, pok. 155

tel. 22 55 31 639, 22 55 31 641

fax 22 55 31 642

 

Szczegółowych informacji na temat ubezpieczeń

pracowniczych PPlus udzielają (lista pdf)

na życie i zdrowie PZU Opieka Medyczna S udzielają (lista pdf)