Uniwersytet Warszawski Dom pracownika naukowego

Pracownik uczelni, któremu nie przysługuje prawo do lokalu mieszkalnego w Warszawie lub innym miejscu, z którego może codziennie dojeżdżać na uczelnię oraz dodatkowo znajduje się w trudnej sytuacji materialnej, może ubiegać się o miejsce w Domu pracownika naukowego, znajdującym się przy ul. Smyczkowej 9/11. Osoby, które będą ubiegać się o przyznanie zakwaterowania w DPN, oraz osoby, które chcą przedłużyć zakwaterowanie, powinny złożyć kwestionariusz na swoim wydziale.

 

Szczegóły dotyczące przyznawania miejsc znajdują się w regulaminie korzystania z DPN (pdf).

 

Ważne dokumenty

kwestionariusz dla ubiegających się o miejsce w DPN (pdf)

regulamin porządkowy DPN (pdf)

regulamin korzystania z DPN (pdf)

 

Wnioski należy drukować dwustronnie.

 

Important documents

questionnaire for persons applying for accommodation in Faculty Residence Hall (pdf)

questionnaire for persons applying for extension of accommodation in Faculty Residence Hall (pdf)

rules of use of the Faculty Residence Hall of the University of Warsaw (pdf)

order regulations of the Faculty Residence Hall of the University of Warsaw (pdf)

lease agreement (one-room apartment) (pdf)

lease agreement (two-room apartment) (pdf)

lease agreement (one room in a two-room apartment) (pdf)

 

Applications must be printed on both sides of a sheet of paper.

Dom pracownika naukowego UW

ul. Smyczkowej 9/11

Warszawa 02-678