Uniwersytet Warszawski Dom pracownika naukowego

Pracownik uczelni, któremu nie przysługuje prawo do lokalu mieszkalnego w Warszawie lub innym miejscu, z którego może codziennie dojeżdżać na uczelnię oraz dodatkowo znajduje się w trudnej sytuacji materialnej, może ubiegać się o miejsce w Domu pracownika naukowego, znajdującym się przy ul. Smyczkowej 9/11. Osoby, które będą ubiegać się o przyznanie zakwaterowania w DPN, oraz osoby, które chcą przedłużyć zakwaterowanie, powinny złożyć kwestionariusz na swoim wydziale.

 

Szczegóły dotyczące przyznawania miejsc znajdują się w regulaminie korzystania z DPN (pdf).

PROCEDURA UBIEGANIA SIĘ O DPN NA ROK AKADEMICKI 2021/2022

 

Ważne dokumenty

wniosek dla osób ubiegających się o zakwaterowanie w DPN (pdf)

wniosek dla osób ubiegających się o przedłużenie zakwaterowania w DPN (pdf)

informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z zakwaterowaniem w Domu Pracownika Naukowego (pdf)

regulamin korzystania z DPN (pdf)

regulamin porządkowy DPN (pdf)

umowa najmu pomieszczeń w DPN (pdf)

 

Wnioski należy drukować dwustronnie.

 

Important documents

Documents in English are just for information purposes.

application form for extending the DPN accomodation (pdf)

application form for persons applying for the DPN accomodation (pdf)

information on the processing of personal data in connection with accomodation in DPN (pdf)

rules of use of the Faculty Residence Hall of the University of Warsaw (pdf)

order regulations of the Faculty Residence Hall of the University of Warsaw (pdf)

rental agreement (pdf)

 

Applications must be printed on both sides of a sheet of paper.

Dom pracownika naukowego UW

ul. Smyczkowa 9/11

Warszawa 02-678