Uniwersytet Warszawski Dom pracownika naukowego

Pracownik uczelni, któremu nie przysługuje prawo do lokalu mieszkalnego w Warszawie lub innym miejscu, z którego może codziennie dojeżdżać na uczelnię oraz dodatkowo znajduje się w trudnej sytuacji materialnej, może ubiegać się o miejsce w Domu pracownika naukowego, znajdującym się przy ul. Smyczkowej 9/11. Osoby, które będą ubiegać się o przyznanie zakwaterowania w DPN, oraz osoby, które chcą przedłużyć zakwaterowanie, powinny złożyć kwestionariusz na swoim wydziale.

 

Szczegóły dotyczące przyznawania miejsc znajdują się w regulaminie korzystania z DPN (pdf).

 

Ważne dokumenty

kwestionariusz dla ubiegających się o miejsce w DPN (pdf)

regulamin porządkowy DPN (pdf)

regulamin korzystania z DPN (pdf)

 

Wnioski należy drukować dwustronnie.

 

Important documents

application for accommodation in DPN (pdf)

application for extending the DPN accomodation contract (pdf)

Documents in English are just for information purposes.

 

rules of use of the Faculty Residence Hall of the University of Warsaw (pdf)

order regulations of the Faculty Residence Hall of the University of Warsaw (pdf)

lease agreement (one-room apartment) (pdf)

lease agreement (two-room apartment) (pdf)

lease agreement (one room in a two-room apartment) (pdf)

 

Applications must be printed on both sides of a sheet of paper.

Dom pracownika naukowego UW

ul. Smyczkowej 9/11

Warszawa 02-678