Uniwersytet Warszawski Wsparcie socjalne

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) jest obsługiwany przez:
Biuro Spraw Socjalnych

kierownik: mgr Maria Dobrzyńska-Jaromin
z-ca kierownika: mgr Kinga Bartoszewska

Krakowskie Przedmieście 24

Mały Dziedziniec

tel. 22 55 20 868, 22 55 22 609, 22 55 20 419, fax 22 55 22 608

 

Biuro Spraw Socjalnych jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 10-15.

Godziny pracy Biura w okresie letnim

 

W okresie letnim, ze względu na możliwość skróconego czasu pracy administracji Uniwersytetu Warszawskiego w przypadku upałów, Biuro Spraw Socjalnych uprzejmie prosi o telefoniczne potwierdzenie godzin pracy Biura przed wizytą planowaną po godzinie 14.00.

Osoby uprawnione do korzystania z pomocy finansowanej z ZFŚS:

pracownicy, ich dzieci i współmałżonkowie,

doktoranci i ich dzieci,

renciści i emeryci UW.

 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych (pdf)

Klauzula informacyjna dla osób trzecich (pdf)

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (pdf)

 

Rodzaje wsparcia

Aktualności