Uniwersytet Warszawski Wsparcie socjalne

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) jest obsługiwany przez:
Biuro Spraw Socjalnych

kierownik: mgr Maria Dobrzyńska-Jaromin
z-ca kierownika: mgr Kinga Bartoszewska

Krakowskie Przedmieście 24

Mały Dziedziniec

e-mail: bssoc(at)adm.uw.edu.pl

tel. 22 55 20 868, 22 55 22 609, 22 55 20 419, fax 22 55 22 608

 

Biuro Spraw Socjalnych jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 10-15.

UWAGA! Biuro Spraw Socjalnych informuje, że do dnia 14 kwietnia zostają wprowadzone dyżury pracowników Biura. Godziny pracy Biura uzależnione są od bieżących decyzji władz UW.

 

Zgodnie z komunikatem rektora UW, Biuro Spraw Socjalnych, jak inne biura administracji ogólnouniwersyteckiej, nie przyjmuje interesantów. W związku z tym rekomendujemy, o ile to możliwe, powstrzymanie się w tym okresie od składania wniosków o świadczenia socjalne, w tym pożyczki. W przypadku, gdy uznają Państwo za konieczne złożenie wniosku w tym czasie, należy skorzystać z pośrednictwa Kancelarii Głównej UW lub poczty. Dokumenty złożone w Kancelarii Głównej UW powinny być zabezpieczone przed ujawnieniem zawartych w nich danych osobowych.

 

Prosimy o kontakt w kwestiach trybu i możliwości załatwiania spraw przez Biuro Spraw Socjalnych za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

Osoby uprawnione do korzystania z pomocy finansowanej z ZFŚS:

pracownicy, ich dzieci i współmałżonkowie,

doktoranci i ich dzieci,

renciści i emeryci UW.

 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych (pdf)

Klauzula informacyjna dla osób trzecich (pdf)

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (pdf)

 

Rodzaje wsparcia

Aktualności