Uniwersytet Warszawski Szkolenia dla pracowników administracji

Szkolenia dla pracowników administracji

Uniwersytet Warszawski organizuje kursy i szkolenia dla pracowników administracji podnoszące ich kompetencje. Z oferty mogą korzystać osoby zatrudnione w centrali uczelni oraz na wydziałach i w innych jednostkach.

 

Jak zgłosić tematykę szkolenia/kursu?

Kierownicy biur administracji, a także indywidualni pracownicy mogą zgłosić koordynatorowi ds. szkoleń tematykę kursów na adres: szkolenia.prac(at)adm.uw.edu.pl.

 

Jak zarejestrować się na wybrane szkolenie/kurs?
 • Zgodę na udział w szkoleniu wydaje przełożony pracownika.
 • W przypadku gdy liczba zgłoszeń przewyższa liczbę miejsc, tworzy się listę rezerwową.
 • Informację o zakwalifikowaniu na szkolenie pracownik otrzymuje drogą elektroniczną.
 • Zakwalifikowani uczestnicy przesyłają koordynatorowi ds. szkoleń zobowiązanie do uczestnictwa oraz zgodę przełożonego (pdf) nie później niż w przeddzień rozpoczęcia szkolenia.
 • Szczegółowe informacje na temat procedury rejestracji dostępne są w regulaminie (pdf).

 

Aktualna oferta szkoleń/kursów

Od 1 października 2020 uruchomione zostaną kursy językowe online, z możliwością ewentualnego powrotu na sale wykładowe, gdy będzie to możliwe. Zapisy rozpoczną się 7 września.

 

Wstępny plan szkoleń dla pracowników administracji UW w semestrze zimowym 2020/2021 dostępny jest tutaj >>

UWAGA

 • pierwsze zajęcia językowe w semestrze zimowym 2020/21 rozpoczną się stacjonarnie, PRZY ZACHOWANIU REŻIMU SANITARNEGO, w aulach, na kampusie przy Krakowskim Przedmieściu, w dniu i o godzinie podanej w harmonogramie, a uaktualnionej tuż przed rozpoczęciem spotkania. Dotyczy to wszystkich lektoratów, o ile przy danym kursie nie będzie informacji, że pierwsze zajęcia odbędą się w trybie online. Wynika to z chęci zapewnienia słuchaczom możliwości poznania lektora i pozostałych uczestników zajęć. Jeśli do 14 października nie nastąpi ponowny lockdown, inauguracja kursów odbędzie się na kampusie przy Krakowskim Przedmieściu;
 • w przypadku niektórych kursów będzie możliwa  kontynuacja w trybie stacjonarnym (jeśli prowadzący i uczestnicy wyrażą zgodę oraz w zależności od sytuacji epidemiologicznej); informacja pojawi się w etykiecie danego kursu (nie dotyczy kursów z dopiskiem „wyłącznie online”);
 • przed przejściem na tryb online możliwa jest, po konsultacji i za zgodą prowadzącego oraz uczestników, zmiana godziny zajęć na późniejszą tak, aby uczestnicy mogli korzystać z zajęć w domu;
 • najważniejszą kwestią jest rejestracja na wybrany kurs – liczba miejsc jest ograniczona ze względu na to, że w trybie online grupy mogą mieć maksymalnie 12 uczestników;
 • w związku ze zmianą nazewnictwa i utworzeniem nowych kursów, do osób, które ukończyły kursy w poprzednim semestrze będzie wysyłana informacja na temat propozycji mogących być kontynuacją ich kursu;
 • zapisy na niektóre kursy (m. in. francuski, niemiecki, angielski z el. jęz. prawniczego) rozpoczną się 7 września o godz. 12.00, wcześniej będzie się można zapoznać z uaktualnionym harmonogramem (aktualizacja w weekend poprzedzający zapisy);
 • zapisy na angielski startują 8 września o godz. 12.00.

Nowe kursy:

 • język francuski dla początkujących
 • język francuski poziom B2
 • język angielski z el. języka prawniczego na poziomie B1/B2 (w zależności od poziomu uczestników).

Zapisy przez stronę internetową prowadzone są tylko na szkolenia ogólnodostępne. Na szkolenia dedykowane będą wysyłane maile z zaproszeniem do konkretnych osób. Przed zapisaniem się na wybrane szkolenie/kurs należy zapoznać się z programem, Regulaminem szkoleń/kursów i uzyskać ustną zgodę przełożonego.

 

Zapisy na szkolenia i kurs przez platformę dla pracowników >>

Instrukcja logowania się na platformie dla pracowników (pdf)

 

Platforma do zapisów na szkolenia

Platforma do zapisów na szkolenia ma nowy adres http://szkolenia-rozwoj.uw.edu.pl Obowiązuje także nowy sposób rejestracji. Wymagane będzie powtórne zalogowanie się zgodnie z instrukcją.

 

Platforma powstała w ramach Programu zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach PO WER, ścieżka 3.5

Kontakt

Agnieszka Leśniewska

Główny specjalista, koordynatorka ds. szkoleń

tel. 600 349 072

 

Grażyna Pawelec

tel. 662 369 079

 

Agata Kapica

tel. 22 55 26 019

tel. kom. 662 957 497

szkolenia.prac(at)adm.uw.edu.pl

Szczegółowe informacje na temat zasad kwalifikowania pracowników oraz sposobu rejestracji:

regulamin (pdf)

regulamin szkoleń ZIP (pdf)

 

Szkolenia z Systemu Planista i Systemu Rezerwacji Sal

Biuro Ewidencji Nieruchomości zaprasza do udziału w szkoleniach z Systemu Planista oraz Systemu Rezerwacji Sal.

Więcej informacji

 

Harmonogram szkoleń (pdf)