Uniwersytet Warszawski Szkolenia dla pracowników administracji

Szkolenia dla pracowników administracji

Uniwersytet Warszawski organizuje kursy i szkolenia dla pracowników administracji podnoszące ich kompetencje. Z oferty mogą korzystać osoby zatrudnione w centrali uczelni oraz na wydziałach i w innych jednostkach.

 

Jak zgłosić tematykę szkolenia/kursu?

Kierownicy biur administracji, a także indywidualni pracownicy mogą zgłosić koordynatorowi ds. szkoleń tematykę kursów na adres: szkolenia.prac(at)adm.uw.edu.pl.

 

Jak zarejestrować się na wybrane szkolenie/kurs?
  • Zgodę na udział w szkoleniu wydaje przełożony pracownika.
  • W przypadku gdy liczba zgłoszeń przewyższa liczbę miejsc, tworzy się listę rezerwową.
  • Informację o zakwalifikowaniu na szkolenie pracownik otrzymuje drogą elektroniczną.
  • Zakwalifikowani uczestnicy przesyłają koordynatorowi ds. szkoleń zobowiązanie do uczestnictwa oraz zgodę przełożonego (pdf) nie później niż w przeddzień rozpoczęcia szkolenia.
  • Szczegółowe informacje na temat procedury rejestracji dostępne są w regulaminie (pdf).

 

Aktualna oferta szkoleń/kursów

Obecnie trwa rejestracja na:

 

Nowe kursy:

Są jeszcze wolne miejsca na „Warsztaty równościowe”, które odbędą się w dniach 10-11 marca w godz. 9.00-12.15, poprowadzi je dr Marta Pietrusińska. Program dostępny na platformie szkolenia-rozwoj.uw.edu.pl. Link do szkolenia: https://kampus-pracownik.ckc.uw.edu.pl/course/view.php?id=523

Pozostałe kursy:

Zapisy przez stronę internetową prowadzone są tylko na szkolenia ogólnodostępne. Na szkolenia dedykowane będą wysyłane maile z zaproszeniem do konkretnych osób. Przed zapisaniem się na wybrane szkolenie/kurs należy zapoznać się z programem, Regulaminem szkoleń/kursów i uzyskać ustną zgodę przełożonego.

 

Zapisy na szkolenia i kurs przez platformę dla pracowników >>

Instrukcja logowania się na platformie dla pracowników (pdf)

 

Platforma do zapisów na szkolenia

Platforma do zapisów na szkolenia ma nowy adres http://szkolenia-rozwoj.uw.edu.pl Obowiązuje także nowy sposób rejestracji. Wymagane będzie powtórne zalogowanie się zgodnie z instrukcją.

 

Platforma powstała w ramach Programu zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach PO WER, ścieżka 3.5

Kontakt

Agnieszka Leśniewska

Główny specjalista, koordynatorka ds. szkoleń

tel. 600 349 072

 

Grażyna Pawelec

tel. 662 369 079

 

Agata Kapica

tel. kom. 662 957 497

 

Małgorzata Ciachowska-Parzych

tel. 22 55 26 019

kom. 609 408 414

 

Kontakt e-mail ws. szkoleń: szkolenia.prac(at)adm.uw.edu.pl

Szczegółowe informacje na temat zasad kwalifikowania pracowników oraz sposobu rejestracji:

regulamin (pdf)

regulamin szkoleń ZIP (pdf)

 

Szkolenia z Systemu Planista i Systemu Rezerwacji Sal

Biuro Ewidencji Nieruchomości zaprasza do udziału w szkoleniach z Systemu Planista oraz Systemu Rezerwacji Sal.

Więcej informacji

 

Harmonogram szkoleń (pdf)