Uniwersytet Warszawski Szkolenia dla pracowników administracji

Szkolenia dla pracowników administracji

Uniwersytet Warszawski organizuje kursy i szkolenia dla pracowników administracji podnoszące ich kompetencje. Z oferty mogą korzystać osoby zatrudnione w centrali uczelni oraz na wydziałach i w innych jednostkach.

 

Jak zgłosić tematykę szkolenia/kursu?

Kierownicy biur administracji, a także indywidualni pracownicy mogą zgłosić koordynatorowi ds. szkoleń tematykę kursów na adres: szkolenia.prac(at)adm.uw.edu.pl.

 

Jak zarejestrować się na wybrane szkolenie/kurs?
  • Zgodę na udział w szkoleniu wydaje przełożony pracownika.
  • W przypadku gdy liczba zgłoszeń przewyższa liczbę miejsc, tworzy się listę rezerwową.
  • Informację o zakwalifikowaniu na szkolenie pracownik otrzymuje drogą elektroniczną.
  • Zakwalifikowani uczestnicy przesyłają koordynatorowi ds. szkoleń zobowiązanie do uczestnictwa oraz zgodę przełożonego (pdf) nie później niż w przeddzień rozpoczęcia szkolenia.
  • Szczegółowe informacje na temat procedury rejestracji dostępne są w regulaminie (pdf).

 

Aktualna oferta szkoleń/kursów

Zapisy przez stronę internetową prowadzone są tylko na szkolenia ogólnodostępne. Na szkolenia dedykowane będą wysyłane maile z zaproszeniem do konkretnych osób.

 

Przed zapisaniem się na wybrane szkolenie/kurs należy zapoznać się z programem, Regulaminem szkoleń/kursów i uzyskać ustną zgodę przełożonego.

 

Prosimy o zapoznanie się z uaktualnionym planem szkoleń dla pracowników administracji. Zapisy przez platformę: szkolenia-rozwoj.uw.edu.pl:

  • Zapisy na szkolenie wyjazdowe do Chęcin od 15 października godz. 12.00 (termin wyjazdu 6-9 listopada 2019 r.).
  • Zapisy na szkolenie wyjazdowe do Chęcin od 21 października godz. 12.00 (termin wyjazdu  20-22 listopada 2019 r.).
  • Pierwszeństwo mają osoby, które nie były na szkoleniu wyjazdowym z projektu ZIP (od września 2018 r.), następnym kryterium będzie kolejność zgłoszeń.
  • Zapisy na kurs „Excel dla początkujących” od 15 października godz. 12.00 (zapraszamy osoby, które nie uczestniczyły w kursie z ZIP w I poł. br.).

 

Plan szkoleń dla pracowników administracji UW od października 2019 do lutego 2020 wszystkie (pdf):

 

Zapisy na szkolenia i kurs przez platformę dla pracowników

Instrukcja logowania się na platformie dla pracowników (pdf)

 

Platforma do zapisów na szkolenia

Platforma do zapisów na szkolenia ma nowy adres http://szkolenia-rozwoj.uw.edu.pl Obowiązuje także nowy sposób rejestracji. Wymagane będzie powtórne zalogowanie się zgodnie z instrukcją.

 

Platforma powstała w ramach Programu zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach PO WER, ścieżka 3.5

Kontakt

Agnieszka Leśniewska

Główny specjalista, Koordynatorka ds. szkoleń

tel. 600 349 072

Grażyna Pawelec

kom. 662 369 079

Gaweł Pasek vel Paszkowski

tel. 22 55 26 019

szkolenia.prac(at)adm.uw.edu.pl

 

Szczegółowe informacje na temat zasad kwalifikowania pracowników oraz sposobu rejestracji:

regulamin (pdf)

regulamin szkoleń w programie ZIP (pdf)

 

 

 

Szkolenia z Systemu Planista i Systemu Rezerwacji Sal

 

Biuro Ewidencji Nieruchomości zaprasza do udziału w szkoleniach z Systemu Planista oraz Systemu Rezerwacji Sal.

 

Więcej informacji

 

Harmonogram szkoleń