Uniwersytet Warszawski Szkolenia dla pracowników administracji

Szkolenia dla pracowników administracji

Uniwersytet Warszawski organizuje kursy i szkolenia dla pracowników administracji podnoszące ich kompetencje. Z oferty mogą korzystać osoby zatrudnione w centrali uczelni oraz na wydziałach i w innych jednostkach.

 

Jak zgłosić tematykę szkolenia/kursu?

Kierownicy biur administracji, a także indywidualni pracownicy mogą zgłosić koordynatorowi ds. szkoleń tematykę kursów na adres: szkolenia.prac(at)adm.uw.edu.pl.

 

Jak zarejestrować się na wybrane szkolenie/kurs?
  • Zgodę na udział w szkoleniu wydaje przełożony pracownika.
  • W przypadku gdy liczba zgłoszeń przewyższa liczbę miejsc, tworzy się listę rezerwową.
  • Informację o zakwalifikowaniu na szkolenie pracownik otrzymuje drogą elektroniczną.
  • Zakwalifikowani uczestnicy przesyłają koordynatorowi ds. szkoleń zobowiązanie do uczestnictwa oraz zgodę przełożonego (pdf) nie później niż w przeddzień rozpoczęcia szkolenia.
  • Szczegółowe informacje na temat procedury rejestracji dostępne są w regulaminie (pdf).

 

Aktualna oferta szkoleń/kursów

Zapisy przez stronę internetową prowadzone są tylko na szkolenia ogólnodostępne. Na szkolenia dedykowane będą wysyłane maile z zaproszeniem do konkretnych osób.

 

Przed zapisaniem się na wybrane szkolenie/kurs należy zapoznać się z programem, Regulaminem szkoleń/kursów i uzyskać ustną zgodę przełożonego.

 

UWAGA!

25 marca 2019 r.o godz. 12.00 rozpoczną się zapisy na dwudniowe warsztaty wyjazdowe dla pracowników administracyjnych, które odbędą się 8-10 maja 2019 r. w Chęcinach: „Równowaga praca – życie prywatne: kształtowanie własnego dobrostanu i korzystanie z osobistych zalet w pracy zawodowej”. Szkolenie poprowadzą trenerki w Wydziału Psychologii UW: dr Małgorzata Styśk-Kunkowska i dr Dorota Kobylińska. Zapisy obowiązują wyłącznie przez Platformę Kampus, dlatego osoby, które jeszcze nie są użytkownikami platformy, powinny wcześniej zarejestrować się zgodnie z instrukcją. Szkolenie w pierwszej kolejności jest skierowane do: osób, które nie były na szkoleniach w Chęcinach we wrześniu i listopadzie ubiegłego roku; osób, które nie uczestniczyły w warsztatach dot. dobrostanu i równowagi praca-życie 24 stycznia 2019 r. Po zakwalifikowaniu osób spełniających powyższe kryteria będą przyjęci pozostali chętni wg kolejności zgłoszeń.

Program Dobrostan, równowaga praca-życie (pdf)

Wstępny program Korzystanie z osobistych zalet w pracy zawodowej (pdf)

Instrukcja logowania na szkolenia dla administracji na platformę Kampus (pdf)

 

Platforma do zapisów na szkolenia

Platforma COME ma nowy adres kampus.come.uw.edu.pl. Obowiązuje także nowy sposób rejestracji. Wymagane będzie powtórne zalogowanie się zgodnie z instrukcją (pdf).

Kontakt

Agnieszka Leśniewska

Główny specjalista ds. szkoleń

tel. 600 349 072

Grażyna Pawelec

tel. 22 55 26 019

szkolenia.prac(at)adm.uw.edu.pl

 

Szczegółowe informacje na temat zasad kwalifikowania pracowników oraz sposobu rejestracji:

regulamin (pdf)

regulamin szkoleń w programie ZIP (pdf)

 

plan szkoleń dla administracji organizowanych w ramach Programu zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego (ZIP) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO WER, ścieżka 3.5. – styczeń-lipec 2019 (pdf)