Uniwersytet Warszawski Studenci działający w projektach naukowych

Studenci działający w projektach naukowych

Do 7 maja

Wydział Nauk Ekonomicznych poszukuje doktoranta do projektu finansowanego z grantu Sonata Bis NCN „Modelowanie wpływu dużych projektów infrastrukturalnych na rozwój regionalny”. Więcej informacji pdf >>

 

Do 14 maja

Centrum Nowych Technologii poszukuje studenta do projektu finansowanego z grantu First Team FNP. Więcej informacji pdf >>

 

Do 15 maja

Centrum Nowych Technologii poszukuje doktoranta do projektu finansowanego z grantu Sonata Bis NCN „Transformacje asymetryczne z użyciem związków hiperwalencyjnego jodu. Połączenie z katalizą nukleofilową oraz nowe chiralne jodoareny jako droga do użytecznych reakcji syntetycznych”. Więcej informacji pdf >>

 

Do 16 maja

Centrum Nowych Technologii poszukuje doktoranta do projektu finansowanego z grantu First Team FNP. Więcej informacji pdf >>

 

Do 31 maja

Wydział Fizyki poszukuje kandydata na stanowisko doktoranta w dziedzinie modelowania numerycznego chmur konwekcyjnych w Instytucie Geofizyki (praca w projekcie NCN Opus 12). Więcej informacji pdf >>

 

Wydział Fizyki poszukuje kandydata na stanowisko doktoranta w dziedzinie modelowania numerycznego chmur konwekcyjnych w Instytucie Geofizyki (praca w projekcie NCN Opus 13). Więcej informacji pdf >>

 

Do 1 czerwca

Wydział Historyczny poszukuje studenta/doktoranta do projektu finansowanego z grantu Sonata NCN „Tekstylia i pieczęcie. Relacje pomiędzy produkcją włókienniczą a pieczęciami i praktykami stemplowania w Grecji epoki brązu”. Więcej informacji pdf >>

 

Bez terminu

Centrum Nowych Technologii poszukuje studenta do projektu finansowanego z grantu Opus NCN dotyczącego badań nad przełamywaniem barier dostępnych stopni utlenienia atomów metali. Więcej informacji pdf >>

 

Centrum Nowych Technologii poszukuje doktoranta do projektu finansowanego z grantu Sonata Bis NCN – „BEACs: nowe formy alotropowe węgla. Synteza, domieszkowanie oraz właściwości elektronowe i adsorpcyjne”. Więcej informacji pdf >>

Tutaj znajdują się oferty pracy dla studentów i doktorantów przy projektach naukowych dofinansowanych z grantów.

sesja_portretowa_UW_ 2012_06_11 (34)