Uniwersytet Warszawski Studenci działający w projektach naukowych

Studenci działający w projektach naukowych

Do 28 stycznia

Ośrodek Badań nad Migracjami poszukuje stypendysty do projektu finansowanego z grantu Sonata Bis NCN „W poszukiwaniu teorii migracji wielokrotnych. Ilościowe i jakościowe badanie polskich migrantów po 1989 roku”. Więcej informacji pdf >>

 

Do 30 stycznia

Wydział Neofilologii poszukuje:

  • doktoranta do projektu finansowanego z grantu Opus NCN „Podobieństwo ortograficzne wyrazów oraz meta-świadomość ucznia w przyswajaniu słownictwa języka obcego”. Więcej informacji pdf >>
  • doktoranta do projektu finansowanego z grantu Opus NCN „Podobieństwo ortograficzne wyrazów oraz meta-świadomość ucznia w przyswajaniu słownictwa języka obcego”. Więcej informacji pdf >>

 

Do 15 lutego

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki poszukuje 15 doktorantów do pracy w projekcie naukowym „CONTRA – Computational Oncology Training Alliance”,  realizowanym w ramach Programu Horyzont2020, Maria Skłodowska-Currie. Więcej informacji pdf >>

 

Bez terminu

Centrum Nowych Technologii poszukuje studenta do projektu finansowanego z grantu Opus NCN dotyczącego badań nad przełamywaniem barier dostępnych stopni utlenienia atomów metali. Więcej informacji pdf >>

Tutaj znajdują się oferty pracy dla studentów i doktorantów przy projektach naukowych dofinansowanych z grantów.

sesja_portretowa_UW_ 2012_06_11 (34)