Uniwersytet Warszawski Pracownicy akademiccy

Pracownicy naukowo-dydaktyczni i naukowo-techniczni

Do 17 stycznia

Dziekan Wydziału Neofilologii ogłasza konkurs na stanowisko:

 • adiunkta w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich. Więcej informacji pdf >>
 • wykładowcy w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich. Więcej informacji pdf >>
 • starszego wykładowcy w Instytucie Romanistyki. Więcej informacji pdf >>
 • wykładowcy w Instytucie Romanistyki. Więcej informacji pdf >>
 • starszego wykładowcy w Katedrze Italianistyki. Więcej informacji pdf >>

 

Do 19 stycznia

Dziekan Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Kryminologii i Polityki Kryminalnej. Więcej informacji pdf >>

 

Do 22 stycznia

Dziekan Wydziału Geologii ogłasza konkurs na stanowisko:

 • adiunkta w Zakładzie Geologii Inżynierskiej w Instytucie Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej. Więcej informacji pdf >>
 • asystenta w Zakładzie Geologii Dynamicznej w Instytucie Geologii Podstawowej. Więcej informacji pdf >>

 

Do 26 stycznia

Dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Ośrodku Badań Handlu Ludźmi. Więcej informacji pdf >>

 

Do 30 stycznia

Dziekan Wydziału Orientalistycznego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Azji Południowej. Więcej informacji pdf >>

 

Do 31 stycznia

Dziekan Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki ogłasza konkurs na stanowisko:

 • adiunkta w Instytucie Informatyki. Więcej informacji pdf >>
 • adiunkta w Instytucie Matematyki Stosowanej i Mechaniki. Więcej informacji pdf >>
 • adiunkta w Instytucie Matematyki (3 osoby) i Instytucie Matematyki Stosowanej i Mechaniki (1 osoba). Więcej informacji pdf >>
 • asystenta w Instytucie Matematyki. Więcej informacji pdf >>
 • asystenta w Instytucie Matematyki Stosowanej i Mechaniki. Więcej informacji pdf >>
 • asystenta w Instytucie Matematyki (4 osoby) i Instytucie Matematyki Stosowanej i Mechaniki (1 osoba). Więcej informacji pdf >>

Dziekan Wydziału Zarządzania ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Gospodarki Narodowej. Więcej informacji pdf >>

 

Dziekan Wydziału Polonistyki ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Literatury Polskiej. Więcej informacji pdf >>

 

Wydział Fizyki poszukuje kandydatów na stanowisko:

 • typu post-doc w Obserwatorium Astronomicznym. Więcej informacji pdf >>
 • inżyniera w Obserwatorium Astronomicznym. Więcej informacji pdf >>
 • typu post-doc do projektu finansowanego z grantu Opus NCN. Więcej informacji pdf >>
 • typu post-doc do projektu finansowanego z grantu Sonata Bis NCN. Więcej informacji pdf >>

 

Do 5 lutego

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji ogłasza konkurs na stanowisko:

 • adiunkta w Instytucie Prawa Cywilnego. Więcej informacji pdf >>
 • adiunkta w Instytucie Prawa Międzynarodowego. Więcej informacji pdf >>

 

Do 8 lutego

Dyrektor Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta naukowego. Więcej informacji pdf >>

 

Do 15 lutego

Dziekan Wydziału Neofilologii poszukuje kandydatów na stanowisko:

 • adiunkta w Instytucie Germanistyki. Więcej informacji pdf >>
 • wykładowcy w Instytucie Germanistyki. Więcej informacji pdf >>

 

Do 16 lutego

Dziekan Wydziału Fizyki ogłasza konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Fizyki Doświadczalnej. Więcej informacji pdf >>

 

Do 28 lutego

Dziekan Wydziału Fizyki ogłasza konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Obserwatorium Astronomicznym. Więcej informacji pdf >>

 

Dziekan Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki ogłasza konkurs na stanowisko:

 • adiunkta w Instytucie Informatyki (4 osoby). Więcej informacji pdf >>
 • asystenta w Instytucie Informatyki (2 osoby). Więcej informacji pdf >>

 

Do 30 marca

Dziekan Wydziału Fizyki ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Fizyki Teoretycznej. Więcej informacji pdf >>

 

Do 27 kwietnia

Dziekan Wydziału Fizyki ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Fizyki Teoretycznej. Więcej informacji pdf >>

Tutaj znajdują się aktualne oferty pracy na stanowiska dydaktyczne, naukowo-dydaktyczne oraz naukowo-techniczne.

  Pracownicy naukowi

 

 

Ogłoszenia o pracę w języku angielskim dostępne są na stronie: en.uw.edu.pl/jobs