Uniwersytet Warszawski Pracownicy akademiccy

Pracownicy naukowo-dydaktyczni i naukowo-techniczni

Do 22 czerwca

Dziekan Wydziału Geologii ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Geofizyki i Mechaniki Ośrodków Ciągłych Instytutu Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej. Więcej informacji pdf >> 

 

Do 23 czerwca

Dziekan Wydziału Orientalistycznego ogłasza konkurs na stanowisko:

  • adiunkta w Katedrze Arabistyki i Islamistyki pdf >>
  • adiunkta w Zakładzie Turkologii i Ludów Azji Środkowej pdf >>
  • asystenta (1) w Katedrze Języków i Kultur Afryki pdf >>
  • asystenta (2) w Katedrze Języków i Kultur Afryki pdf >>
  • starszego wykładowcy (1) w Katedrze Azji Południowej pdf >>
  • starszego wykładowcy (2) w Katedrze Azji Południowej pdf >>
Do 26 czerwca

Dziekan Wydziału Fizyki ogłasza konkurs na stanowisko typu post-doc w Instytucie Fizyki Doświadczalnej. Więcej informacji pdf >>

 

Dziekan Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji ogłasza konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych. Więcej informacji pdf >>

 

Do 29 czerwca

Dziekan Wydziału Biologii ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Anatomii i Cytologii Roślin Instytutu Biologii i Eksperymentalnej i Biotechnologii Roślin. Więcej informacji pdf >>

 

Do 30 czerwca

Dziekan Wydziału Neofilologii ogłasza konkurs na stanowisko:

  • adiunkta w Instytucie Anglistyki (1). Więcej informacji pdf >>
  • adiunkta w Instytucie Anglistyki (2). Więcej informacji pdf >>

Dziekan Wydziału „Artes Liberales” ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta specjalizującego się w badaniach nad historią nowożytnej i współczesnej Hiszpanii. Więcej informacji pdf >>

 

Do 6 lipca

Dziekan Wydziału Fizyki ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta specjalizującego się w astronomii, astrofizyce obserwacyjnej i gwiazdach zmiennych. Więcej informacji pdf >>

 

Do 15 lipca

Dziekan Wydziału Biologii ogłasza konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Białowieskiej Stacji Geobotanicznej Instytutu Botaniki. Więcej informacji pdf >>

 

Centrum Nowych Technologii ogłasza konkurs na 2 stanowiska typu post-doc w Interdyscyplinarnym Laboratorium Modelowania Układów Biologicznych. Więcej informacji na stronie angielskiej >>

 

Do 16 lipca

Dziekan Wydziału Neofilologii ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich. Więcej informacji pdf >>

 

Do 20 lipca

Dziekan Wydziału Polonistyki ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Instytucie Polonistyki Stosowanej (w Zakładzie Logopedii i Emisji Głosu). Więcej informacji pdf >>

 

Dziekan Wydziału Neofilologii ogłasza konkurs na stanowisko:

  • adiunkta w Instytucie Germanistyki. Więcej informacji pdf >>
  • starszego wykładowcy w Instytucie Anglistyki. Więcej informacji pdf >>

Dziekan Wydziału Orientalistycznego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Azji Południowej. Więcej informacji pdf >>

Do 23 lipca

Dziekan Wydziału Filozofii i Socjologii ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Historii Myśli Społecznej Instytutu Socjologii. Więcej informacji pdf>>

 

Do 10 września

Dziekan Wydziału Zarządzania ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Innowacji Rynkowych i Logistyki. Więcej informacji pdf >>

 

Do 15 września

Dziekan Wydziału Fizyki ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Fizyki Doświadczalnej. Więcej informacji pdf >>

Tutaj znajdują się aktualne oferty pracy na stanowiska dydaktyczne, naukowo-dydaktyczne oraz naukowo-techniczne.

  Pracownicy naukowi

 

 

Ogłoszenia o pracę w języku angielskim dostępne są na stronie: en.uw.edu.pl/jobs