Uniwersytet Warszawski Pracownicy akademiccy

Pracownicy naukowo-dydaktyczni i naukowo-techniczni

Do 19 kwietnia

Dziekan Wydziału Polonistyki ogłasza konkurs na stanowisko:

 • adiunkta w Instytucie Filologii Klasycznej (1). Więcej informacji pdf >>
 • adiunkta w Instytucie Filologii Klasycznej (2). Więcej informacji pdf >>
 • adiunkta w Instytucie Kultury Polskiej (1). Więcej informacji pdf >>
 • adiunkta w Instytucie Kultury Polskiej (2). Więcej informacji pdf >>
 • adiunkta w Instytucie Kultury Polskiej (3). Więcej informacji pdf >>
 • adiunkta w Instytucie Kultury Polskiej (4). Więcej informacji pdf >>
 • adiunkta w Instytucie Literatury Polskiej (1). Więcej informacji pdf >>
 • adiunkta w Instytucie Literatury Polskiej (2). Więcej informacji pdf >>
 • adiunkta w Instytucie Polonistyki Stosowanej. Więcej informacji pdf >>
 • adiunkta w Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej. Więcej informacji pdf >>
 • asystenta w Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej. Więcej informacji pdf >>
 • profesora nadzwyczajnego w Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej. Więcej informacji pdf >>
 • starszego wykładowcy w Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej. Więcej informacji pdf >>
 • wykładowcy w Instytucie Filologii Klasycznej. Więcej informacji pdf >>
Do 20 kwietnia

Dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta. Więcej informacji pdf >>

 

Dziekan Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta. Więcej informacji pdf >>

 

Do 22 kwietnia

Centrum Nowych Technologii ogłasza konkurs na stanowisko młodszego doktora w dziedzinie bioinformatyki, biologii obliczeniowej. Więcej informacji pdf >>

 

Do 25 kwietnia

Dziekan Wydziału Lingwistyki Stosowanej ogłasza konkurs na stanowisko:

 • starszego wykładowcy w Katedrze Ukrainistyki. Więcej informacji pdf >>
 • wykładowcy w Katedrze Ukrainistyki. Więcej informacji pdf >>
 • wykładowcy w Katedrze Białorutenistyki. Więcej informacji pdf >>
 • starszego wykładowcy w Katedrze Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej (1). Więcej informacji pdf >>
 • starszego wykładowcy w Katedrze Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej (2). Więcej informacji pdf >>
 • starszego wykładowcy w Instytucie Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej (1). Więcej informacji pdf >>
 • starszego wykładowcy w Instytucie Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej (2). Więcej informacji pdf >>
 • starszego wykładowcy w Instytucie Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej (3). Więcej informacji pdf >>
 • starszego wykładowcy w Instytucie Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej (4). Więcej informacji pdf >>
 • wykładowcy w Instytucie Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej (1). Więcej informacji pdf >>
 • wykładowcy w Instytucie Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej (2). Więcej informacji pdf >>
 • wykładowcy w Instytucie Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej (3). Więcej informacji pdf >>
 • wykładowcy w Instytucie Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej (4). Więcej informacji pdf >>
 • wykładowcy w Instytucie Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej (5). Więcej informacji pdf >>
 • asystenta w Instytucie Lingwistyki Stosowanej. Więcej informacji pdf >>
 • starszego wykładowcy w Instytucie Lingwistyki Stosowanej (1). Więcej informacji pdf >>
 • starszego wykładowcy w Instytucie Lingwistyki Stosowanej (2). Więcej informacji pdf >>
 • starszego wykładowcy w Instytucie Lingwistyki Stosowanej (3). Więcej informacji pdf >>
 • starszego wykładowcy w Instytucie Lingwistyki Stosowanej (4). Więcej informacji pdf >>
 • starszego wykładowcy w Instytucie Lingwistyki Stosowanej (5). Więcej informacji pdf >>
 • starszego wykładowcy w Instytucie Lingwistyki Stosowanej (6). Więcej informacji pdf >>
 • starszego wykładowcy w Instytucie Lingwistyki Stosowanej (7). Więcej informacji pdf >>
 • wykładowcy w Instytucie Lingwistyki Stosowanej (1). Więcej informacji pdf >>
 • wykładowcy w Instytucie Lingwistyki Stosowanej (2). Więcej informacji pdf >>
Do 27 kwietnia

Dyrektor Instytutu Ameryk i Europy ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Ośrodku Studiów Amerykańskich. Więcej informacji pdf >>

 

Dziekan Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta. Więcej informacji pdf >>

 

Dziekan Wydziału Fizyki ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Fizyki Teoretycznej. Więcej informacji pdf >>

 

Do 30 kwietnia

Dziekan Wydziału Zarządzania ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Finansów i Rachunkowości. Więcej informacji pdf >>

 

Do 2 maja

Dziekan Wydziału Fizyki ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Fizyki Teoretycznej. Więcej informacji pdf >>

 

Do 6 maja

Wydział Chemii poszukuje kandydata na stanowisko typu post-doc do pracy przy projekcie finansowanym z grantu Opus NCN „Nowe ligandy receptora histaminowego H4 jako potencjalne leki przeciwalergiczne i przeciwzapalne”. Więcej informacji pdf >>

 

Do 7 maja

Dziekan Wydziału Neofilologii ogłasza konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Hungarystyki. Więcej informacji pdf >>

 

Dziekan Wydziału Psychologii ogłasza konkurs na stanowisko:

 • adiunkta w zakresie neuropsychologii. Więcej informacji pdf >>
 • adiunkta w zakresie stosowanej psychologii społecznej. Więcej informacji pdf >>
 • adiunkta w zakresie psychopatologii i psychoterapii. Więcej informacji pdf >>
 • adiunkta w zakresie psychologii zdrowia. Więcej informacji pdf >>
 • asystenta w zakresie psychologii poznawczej i języka. Więcej informacji pdf >>

 

Do 11 maja

Dziekan Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych ogłasza konkurs na stanowisko wykładowcy w zakresie gospodarki przestrzennej. Więcej informacji pdf >>

 

Dziekan Wydziału Biologii ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta naukowego w Zakładzie Genetyki Bakterii. Więcej informacji pdf >>

 

Do 13 maja

Centrum Nowych Technologii do pracy przy projekcie finansowanym z grantu First Team FNP poszukuje kandydata na stanowisko:

 • typu post-doc. Więcej informacji pdf >>
 • doświadczonego matematyka. Więcej informacji pdf >>
Do 14 maja

Dziekan Wydziału Fizyki ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Metod Matematycznych Fizyki. Więcej informacji pdf >>

 

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji ogłasza konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Instytucie Prawa Karnego w Katedrze Kryminalistyki. Więcej informacji pdf >>

 

Dziekan Wydziału Filozofii i Socjologii ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Socjologii Edukacji. Więcej informacji pdf >>

 

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji ogłasza konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Instytucie Prawa Karnego w Zakładzie Postępowania Karnego. Więcej informacji pdf >>

 

Do 15 maja

Dyrektor Centrum Europejskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta. Więcej informacji pdf >>

 

Dziekan Wydziału Fizyki ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Fizyki Doświadczalnej. Więcej informacji pdf >>

 

Do 18 maja

Dziekan Wydziału Orientalistycznego ogłasza konkurs na stanowisko:

 • adiunkta w Katedrze Japonistyki. Więcej informacji pdf >>
 • lektora w wydziałowej Szkole Języków Wschodnich. Więcej informacji pdf >>
 • lektora w Zakładzie Sinologii. Więcej informacji pdf >>
 • starszego wykładowcy w Katedrze Języków i Kultur Afryki. Więcej informacji pdf >>

Dziekan Wydziału Polonistyki ogłasza konkurs na stanowisko:

 • profesora nadzwyczajnego w Instytucie Języka Polskiego. Więcej informacji pdf >>
 • adiunkta w Instytucie Języka Polskiego (1). Więcej informacji pdf >>
 • adiunkta w Instytucie Języka Polskiego (2). Więcej informacji pdf >>
 • adiunkta w Instytucie Języka Polskiego. Więcej informacji pdf >>
 • adiunkta w Instytucie Literatury Polskiej. Więcej informacji pdf >>
 • asystenta w Instytucie Literatury Polskiej (1). Więcej informacji pdf >>
 • asystenta w Instytucie Literatury Polskiej (2). Więcej informacji pdf >>

Dziekan Wydziału Fizyki ogłasza konkurs na stanowisko:

 • profesora nadzwyczajnego w Instytucie Geofizyki. Więcej informacji pdf >>
 • adiunkta w Instytucie Geofizyki. Więcej informacji pdf >>
 • asystenta w Instytucie Geofizyki. Więcej informacji pdf >>
Do 21 maja

Dziekan Wydziału Chemii ogłasza konkurs na stanowisko:

 • adiunkta w zakresie eksperymentalnej chemii fizycznej, chemii nieorganicznej i analitycznej. Więcej informacji pdf >>
 • adiunkta w zakresie chemii organicznej, biochemii i technologii chemicznej. Więcej informacji pdf >>
 • adiunkta w zakresie chemii teoretycznej i obliczeniowej. Więcej informacji pdf >>
Do 29 maja

Dziekan Wydziału Geologii ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Geologii Klimatycznej. Więcej informacji pdf >>

 

Do 1 czerwca

Dziekan Wydziału Fizyki ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Fizyki Doświadczalnej. Więcej informacji pdf >>

 

Do 4 czerwca

Dziekan Wydziału Chemii ogłasza konkurs na stanowisko:

 • asystenta. Więcej informacji pdf >>
 • starszego wykładowcy w laboratorium dydaktyki chemii. Więcej informacji pdf >>
 • starszego wykładowcy w zakresie chemii analitycznej. Więcej informacji pdf >>
Do 15 czerwca

Dziekan Wydziału Fizyki ogłasza konkurs na stanowisko typu post-doc. Więcej informacji pdf >>

Tutaj znajdują się aktualne oferty pracy na stanowiska dydaktyczne, naukowo-dydaktyczne oraz naukowo-techniczne.

  Pracownicy naukowi

 

 

Ogłoszenia o pracę w języku angielskim dostępne są na stronie: en.uw.edu.pl/jobs