Uniwersytet Warszawski Pracownicy akademiccy

Pracownicy naukowo-dydaktyczni i naukowo-techniczni

Do 26 stycznia

Dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Ośrodku Badań Handlu Ludźmi. Więcej informacji pdf >>

 

Do 30 stycznia

Dziekan Wydziału Orientalistycznego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Azji Południowej. Więcej informacji pdf >>

 

Do 31 stycznia

Dziekan Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki ogłasza konkurs na stanowisko:

 • adiunkta w Instytucie Informatyki. Więcej informacji pdf >>
 • adiunkta w Instytucie Matematyki Stosowanej i Mechaniki. Więcej informacji pdf >>
 • adiunkta w Instytucie Matematyki (3 osoby) i Instytucie Matematyki Stosowanej i Mechaniki (1 osoba). Więcej informacji pdf >>
 • asystenta w Instytucie Matematyki. Więcej informacji pdf >>
 • asystenta w Instytucie Matematyki Stosowanej i Mechaniki. Więcej informacji pdf >>
 • asystenta w Instytucie Matematyki (4 osoby) i Instytucie Matematyki Stosowanej i Mechaniki (1 osoba). Więcej informacji pdf >>

Dziekan Wydziału Zarządzania ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Gospodarki Narodowej. Więcej informacji pdf >>

 

Dziekan Wydziału Polonistyki ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Literatury Polskiej. Więcej informacji pdf >>

 

Wydział Fizyki poszukuje kandydatów na stanowisko:

 • typu post-doc w Obserwatorium Astronomicznym. Więcej informacji pdf >>
 • inżyniera w Obserwatorium Astronomicznym. Więcej informacji pdf >>
 • typu post-doc do projektu finansowanego z grantu Opus NCN. Więcej informacji pdf >>
 • typu post-doc do projektu finansowanego z grantu Sonata Bis NCN. Więcej informacji pdf >>
Do 5 lutego

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji ogłasza konkurs na stanowisko:

 • adiunkta w Instytucie Prawa Cywilnego. Więcej informacji pdf >>
 • adiunkta w Instytucie Prawa Międzynarodowego. Więcej informacji pdf >>
Do 8 lutego

Dyrektor Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta naukowego. Więcej informacji pdf >>

 

Do 10 lutego

Wydział Chemii poszukuje pracownika na stanowisko laboranta. Więcej informacji pdf >>

 

Do 15 lutego

Dziekan Wydziału Neofilologii poszukuje kandydatów na stanowisko:

 • adiunkta w Instytucie Germanistyki. Więcej informacji pdf >>
 • wykładowcy w Instytucie Germanistyki. Więcej informacji pdf >>
Do 16 lutego

Dziekan Wydziału Fizyki ogłasza konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Fizyki Doświadczalnej. Więcej informacji pdf >>

 

Do 28 lutego

Dziekan Wydziału Fizyki ogłasza konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Obserwatorium Astronomicznym. Więcej informacji pdf >>

 

Dziekan Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki ogłasza konkurs na stanowisko:

 • adiunkta w Instytucie Informatyki (4 osoby). Więcej informacji pdf >>
 • asystenta w Instytucie Informatyki (2 osoby). Więcej informacji pdf >>
Do 22 marca

Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej im. Kazimierza Michałowskiego poszukuje kandydata na stanowisko specjalisty – archeologa do pracy przy projekcie finansowanym z ERC Starting Grant „UMMA. Urban Metamorphosis of the community of a Medieval African capital city”. Więcej informacji pdf >>

 

Do 30 marca

Dziekan Wydziału Fizyki ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Fizyki Teoretycznej. Więcej informacji pdf >>

 

Do 27 kwietnia

Dziekan Wydziału Fizyki ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Fizyki Teoretycznej. Więcej informacji pdf >>

Tutaj znajdują się aktualne oferty pracy na stanowiska dydaktyczne, naukowo-dydaktyczne oraz naukowo-techniczne.

  Pracownicy naukowi

 

 

Ogłoszenia o pracę w języku angielskim dostępne są na stronie: en.uw.edu.pl/jobs