Uniwersytet Warszawski Bibliotekarze, informatycy, administracja i inne

Bibliotekarze, informatycy, administracja i inne

Administracja

Do 12 lipca

Wydział Neofilologii poszukuje kandydata na stanowisko specjalisty/referenta ds. obsługi badań naukowych w Sekcji Ekonomiczno-Finansowej. Więcej informacji pdf>>

 

Do 18 lipca

Wydział Fizyki poszukuje kandydata na stanowisko specjalisty (specjalizacja: administracyjno-finansowa obsługa projektów badawczych). Więcej informacji pdf >>

 

Do 19 lipca

Welcome Point poszukuje kandydata do pracy. Więcej informacji pdf>>

 

Do 22 lipca

Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie poszukuje osoby do pracy w Oddziale Projektów Celowych i Funduszy Zewnętrznych. Więcej informacji pdf >>

 

Do 10 sierpnia

Uniwersytet Warszawski poszukuje pracownika na stanowisko specjalisty w Dziale Zamówień Publicznych. Więcej informacji pdf>>

 

Do 26 sierpnia

Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych poszukuje kandydata na stanowisko referenta w sekretariacie kolegium. Więcej informacji pdf >>

 

Bez terminu

Kwestura UW poszukuje osoby do pracy w Sekcji Kosztów i Rozliczeń Środków z Funduszy Strukturalnych. Więcej informacji pdf >>

 

Instytut Ameryk i Europy poszukuje pełnomocnika ds. USOS. Więcej informacji pdf >>

 

Centrum Nowych Technologii poszukuje pracownika administracyjnego. Więcej informacji na stronie angielskiej >>

 

Bibliotekarze

brak ofert

 

Informatycy

Do 9 lipca

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki poszukuje kandydata na stanowisko administratora systemów. Więcej informacji pdf >>

 

Bez terminu

Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie zatrudni informatyka w Centrum NUKAT. Więcej informacji pdf >>

 

Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego poszukuje kandydatów na stanowisko:

  • administratora systemów i sieci. Więcej informacji pdf >>
  • informatyka do wsparcia użytkowników. Więcej informacji pdf >>

Inne

brak ofert

Tutaj znajdują się oferty pracy na stanowiska w administracji centralnej, wydziałowej i administracji jednostek uniwersyteckich.

Pracownicy administracyjni