Uniwersytet Warszawski Pracownicy administracji

Administracja

Do 18 maja

Kwestura poszukuje kandydatki/kandydata do pracy w Sekcji Kosztów i Rozliczeń Środków z Funduszy Strukturalnych. Więcej informacji pdf >>

 

Do 23 maja

Wydział Historyczny poszukuje kandydata na stanowisko specjalisty w sekretariacie Instytutu Historycznego. Więcej informacji pdf >>

 

Do 29 maja

Biuro Spraw Socjalnych poszukuje kandydata na stanowisko:

  • specjalisty. Więcej informacji pdf >>
  • pracownika administracyjnego. Więcej informacji pdf >>
  • kierownika stołówki. Więcej informacji pdf >>
Do 31 maja

Wydział Prawa i Administracji poszukuje kandydata na stanowisko specjalisty ds. obsługi badań naukowych. Więcej informacji pdf >>

 

Do 15 czerwca

Uniwersytet Warszawski poszukuje kandydata na stanowisko koordynatora ds. zarządzania zasobami ludzkimi. Więcej informacji pdf >>

 

Bez terminu

Instytutu Kultury Polskiej poszukuje kandydata na stanowisko samodzielnego referenta do obsługi toku studiów. Więcej informacji pdf >>

 

Bibliotekarze

Do 25 maja

Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie poszukuje kandydata do pracy w Oddziale Udostępniania. Więcej informacji pdf >>

 

Informatycy

Bez terminu

Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie zatrudni informatyka w Centrum NUKAT. Więcej informacji pdf >>

 

Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego poszukuje kandydatów na stanowisko:

  • administratora systemów i sieci. Więcej informacji pdf >>
  • informatyka do wsparcia użytkowników. Więcej informacji pdf >>

 

Tutaj znajdują się oferty pracy na stanowiska w administracji centralnej, wydziałowej i administracji jednostek uniwersyteckich.

Pracownicy administracyjni