Uniwersytet Warszawski Pracownicy administracji

Administracja

Do 15 grudnia

Ośrodek Studiów Amerykańskich poszukuje kandydata na stanowisko pełnomocnika ds. USOS. Więcej informacji pdf >>

 

Bibliotekarze

Do 31 stycznia

Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego wraz z Instytutem Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk poszukuje kandydata na stanowisko kierownika połączonych bibliotek Wydziału Filozofii i Socjologii UW, Instytutu Filozofii i Socjologii PAN i Polskiego Towarzystwa Filozoficznego. Więcej informacji pdf >>

 

Informatycy

Bez terminu

Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego poszukuje kandydatów na stanowisko:

– administratora systemów i sieci. Więcej informacji pdf >>

– informatyka do wsparcia użytkowników. Więcej informacji pdf >>

Tutaj znajdują się oferty pracy na stanowiska w administracji centralnej, wydziałowej i administracji jednostek uniwersyteckich.

Pracownicy administracyjni