Uniwersytet Warszawski Instrukcja do zamieszczania ogłoszeń o pracę

Instrukcja do zamieszczania ogłoszeń o pracę

Przeczytaj, zanim wyślesz ogłoszenie

 

Ogłoszenia o pracy na UW są zamieszczane na stronie głównej Uniwersytetu w zakładce Praca na UW i/lub w zakładce Job offers.

 

Oferty należy przesyłać w plikach w formacie pdf.

 

Prosimy nazywać pliki wg wzoru, używając tylko małych liter, bez polskich znaków: praca + stanowisko + skrótowiec jednostki + ewentualnie skrótowiec instytutu/katedry + termin składania dokumentów. Kolejne człony nazwy należy oddzielić podkreślnikami lub myślnikami. Przykładowe nazwy plików z ogłoszeniami o pracę na UW:

 

  • praca_profesor_zw_wgisr_igf_do_15_marca.pdf,
  • praca_referent_kwestura_bez_terminu.pdf,
  • praca_student_cent_opus_do_15_pazdziernika.pdf,
  • job_professor_physics_till_15_march.pdf.

Ogłoszeniodawcy, którzy prześlą złe pliki (w niewłaściwym formacie lub błędnie nazwane), będą dłużej oczekiwać na zamieszczenie plików.

 

W pliku dozwolone jest zamieszczenie logotypów jednostek i/lub Uniwersytetu. Logotyp UW musi być zgodny z Księgą znaku UW.

 

Termin publikacji ogłoszeń o pracę dla nauczycieli akademickich określa Obwieszczenie nr 8 Rektora UW z 21 czerwca 2017 roku oraz Zarządzenie nr 18 Rektora UW z 7 marca 2016 roku (pdf) – wynosi on co najmniej 7 dni przed upływem terminu składania dokumentów. Dodatkowo należy doliczyć 2 dni robocze dla redakcji strony na publikację ogłoszeń. Ogłoszenia przesyłane w krótszym terminie NIE będą zamieszczane na stronie.

 

Oferty do zamieszczenia na uniwersyteckiej stronie internetowej należy przesyłać na adres: redakcja.www(at)uw.edu.pl.

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO)

W związku z koniecznością wypełnienia obowiązku wynikającego z RODO ogłoszenia o pracę oraz ogłoszenia o konkursie na stanowisko nauczyciela akademickiego powinny zawierać wśród listy wymaganych od kandydatów dokumentów „Informację o przetwarzaniu danych osobowych – klauzulę informacyjną i klauzulę zgody”. Wzór ( w języku polskim i angielskim) dostępny jest na stronie Biura Spraw Pracowniczych w zakładce Druki do pobrania/Formularze – Związane z nawiązaniem stosunku pracy.