Prof. Henryk Samsonowicz był wybitnym mediewistą. Piastując kolejne uniwersyteckie stanowiska, za jedno ze swych głównych zadań uważał ochronę studentów i pracowników uczelni. W 1989 roku brał udział w Obradach Okrągłego Stołu, parę miesięcy później wszedł do rządu Tadeusza Mazowieckiego, gdzie objął tekę ministra edukacji.
prof. H. Samsonowicz

 

W 1947 roku rozpoczął studia historyczne na UW. Miał szansę obcować z najwybitniejszymi przedstawicielami dziedziny – Marianem Małowistem, Witoldem Kulą, Aleksandrem Gieysztorem, Tadeuszem Manteufflem, Stanisławem Herbstem. Stopień doktora, ówcześnie zwany „kandydatem nauk”, Henryk Samsonowicz uzyskał w 1954 roku pracą „Rzemiosło wiejskie w Polsce w XIV-XVII w.”, przygotowaną pod kierunkiem Mariana Małowista. Publikacja doktoratu była jego debiutancką książką. Od tamtej pory jego dorobek urósł do imponujących rozmiarów – dziś liczy ponad 800 publikacji, w tym ponad 20 pozycji książkowych.

 

Tematyka, której prof. Henryk Samsonowicz poświęcił najwięcej czasu, to dzieje miast i mieszczaństwa w Polsce, historia Hanzy oraz dzieje zakonu krzyżackiego, okresy narodzin polskiej państwowości, a także schyłku średniowiecza oraz rola mitu w historii.

 

Uznanie środowiska naukowego dla dorobku Henryka Samsonowicza przejawiało się w powierzaniu mu licznych funkcji. Przewodniczył Polskiemu Towarzystwu Historycznemu oraz Wydziałowi Nauk Społecznych Polskiej Akademii Nauk. Przyjęto go w poczet członków Polskiej Akademii Umiejętności oraz towarzystw zagranicznych – Academia Europaea w Londynie, Académie des Belles Lettres w Paryżu, Hansischer Geschichtsverein oraz Istituto Internazionale di Storia Economica „Francesco Datini”. Jego twórczość jest znana i ceniona poza granicami Polski. Wyrazem uznania dla jego dorobku były też doktoraty honorowe m.in. Duquesne University w Pittsburgu, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie.

Pogrzeb prof. Henryka Samsonowicza odbędzie się 10 czerwca. Część oficjalna uroczystości pogrzebowych rozpocznie się o godz. 11.00 od pożegnania w Domu Przedpogrzebowym na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.

 

O godz. 13.00 odbędzie się msza św. w kościele pw. św. Karola Boromeusza na Starych Powązkach, po której nastąpi odprowadzenie do grobu rodzinnego w Alei Zasłużonych. Msza i pożegnanie na cmentarzu mają charakter prywatny.

 

Uniwersytet Warszawski zorganizował transport dla osób, które chcą wziąć udział w uroczystościach pogrzebowych. Autokary zostaną podstawione na Duży Dziedziniec (parking przed budynkiem dawnej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego) o godz. 10.30. Wszystkie osoby, które chciałyby skorzystać z transportu powinny przesłać taką informację do 9 czerwca, godz. 12, na adres mailowy: a.polak(at)uw.edu.pl.

 

Po zakończeniu części oficjalnej uroczystości pogrzebowych autokar odwiezie gości z powrotem na Kampus Główny UW, około godz. 12.45.

 

Księga kondolencyjna zostanie wystawiona w Sali Złotej Pałacu Kazimierzowskiego w dniach 8 i 9 czerwca w godz. 9–18 oraz 10 czerwca w godz. 9–10.30. Kondolencje można złożyć także elektroniczne za pośrednictwem strony: http://kondolencje.uw.edu.pl/.