Poczta UW

Google Apps for Edu http://google.uw.edu.pl  poczta dla pracowników: @uw.edu.pl, poczta dla studentów: @student.uw.edu.pl     Microsoft Exchange https://ex.uw.edu.pl poczta dla pracowników: @adm.uw.edu.pl     VMWare Zimbra https://poczta.uw.edu.pl poczta dla pracowników: @uw.edu.pl