Platforma do konsultacji społecznych

Drukuj

Platforma „W dialogu” pomoże włodarzom miast prowadzić konsultacje społeczne. To internetowe narzędzie stworzyło konsorcjum instytucji naukowych i organizacji pozarządowych, któremu przewodzi Centrum Deliberacji Instytutu Socjologii. W pierwszych testach platformy mieszkańcy Nowej Dęby oraz Olsztyna wypowiedzą się na temat przestrzeni miejskiej.

„Nowe perspektywy dialogu: model deliberacji i narzędzia IT na rzecz włączenia społecznego w procesy decyzyjne” to przedsięwzięcie, które zdobyło drugie miejsce w rankingu konkursowym Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na najlepsze pomysły działań uwzględniających innowacje społeczne, a jego twórcy otrzymali prawie 770 tys. zł na jego przeprowadzenie w latach 2014-2017.

 

Jak podkreśla kierownik prac z CD, ma ona działać na rzecz demokratyczności, transparentności i partycypacyjnego charakteru konsultacji: – Innowacyjność platformy „W dialogu” polega m.in. na tym, że zachęca do planowania konsultacji publicznych zgodnie z zasadami przyjętymi w metodologii nauk społecznych. Właściwy dobór uczestników konsultacji ma ogromne znaczenie dla jakości wyników – przekonuje dr Anna Przybylska. – Nie zawsze w praktyce się o tym pamięta. Dominuje autoselekcja oznaczająca, że w konsultacjach biorą udział ci mieszkańcy, którzy się do nich zgłoszą. Problem polega na tym, że nie zawsze są to te osoby, które w największym stopniu będą ponosiły konsekwencje konsultacji i podjętych na ich podstawie decyzji.

 

Do skorzystania z platformy zgłosiło się dziesięć miast. Na razie testy odbędą się w dwóch miastach w kwietniu i maju. – Jesteśmy w trakcie przygotowania testowych konsultacji publicznych z wykorzystaniem platformy, które będą odnosiły się do realnego problemu dotyczącego jakości życia w mieście – mówi dr Anna Przybylska. – W Olsztynie będzie to temat Pieszy w mieście. W Nowej Dębie temat będzie związany z ruchem w przestrzeni miejskiej. Konsultacje będą dotyczyły ewentualnego zamknięcia dla ruchu kołowego jednej z ulic oraz zmian, jakie to może nieść dla wykorzystania przestrzeni w centrum.

Więcej o przedsięwzięciu „W dialogu” można przeczytać w tekście „Platforma do konsultacji społecznych” w numerze 2(77) pisma uczelni „UW”.