Pierwsi studenci w Chęcinach

Drukuj

Budowa Europejskiego Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach rozpoczęła się w zeszłym roku. Chociaż oficjalne otwarcie odbędzie się w październiku, już teraz pierwsi studenci odbywają tam praktyki.

Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej powstało w Chęcinach, w niecce dawnego kamieniołomu, w bezpośrednim sąsiedztwie najstarszych skał występujących w Polsce na powierzchni Ziemi. To wyjątkowy obszar pod względem geologicznym, bo jedną nogą można stać w triasie, a drugą w dewonie.

 

 

Z młotkiem na odsłonięcia

Studenci Wydziału Geologii już od dawna odwiedzają Góry Świętokrzyskie. Po ukończeniu pierwszego roku mają do odbycia obowiązkowe praktyki terenowe.

 

– W Górach Świętokrzyskich jest najwięcej kamieniołomów w przeliczeniu na kilometr kwadratowy powierzchni. Kamień służy nam jako materiał budowlany już od średniowiecza. Ślady jego wydobycia widoczne są na niemal każdej górze w rejonie świętokrzyskim – mówi dr Piotr Ziółkowski, geolog i jednocześnie pełnomocnik rektora ds. inwestycji w Chęcinach.

 

W tym tygodniu setka studentów przyjechała po raz pierwszy do nowego uniwersyteckiego ośrodka w Chęcinach. Podzieleni są w 10-osobowe grupy. Codziennie rano razem z prowadzącym wyruszają w teren w poszukiwaniu informacji geologicznych. Tam, gdzie odsłonięcia wychodzą na powierzchnię Ziemi – badają skamieniałości. Wyposażeni w młotki, gwoździe, scyzoryki, aluminium, miedź albo kwas solny uczą się określać właściwości fizyczne skał: ich typ, wiek oraz twardość. Na podstawie tego, co widzą na wierzchu, potrafią ustalić, co może być pod jej powierzchnią.

 

Z tej geologicznej bazy naukowej korzystać będą nie tylko studenci i pracownicy Uniwersytetu Warszawskiego. Centrum otwarte będzie dla gości z innych uczelni polskich i zagranicznych.

 

Oficjalne otwarcie centrum odbędzie się 19 października.