ORCID – identyfikatory dla naukowców

ORCiD to cyfrowy identyfikator służący do odróżniania naukowca w zasobach elektronicznych. Ma likwidować problem dublujących się nazwisk autorów, eliminować różne wersje zapisu imienia i nazwiska, a także precyzować tożsamość badacza. Projekt rozporządzenia do nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce zobowiązuje naukowców do jego posiadania. W zakładaniu profilu pomaga Biblioteka Uniwersytecka. ORCID (ang. Open … Czytaj dalej ORCID – identyfikatory dla naukowców