Oferta konsorcjum PALAMUSTO dla doktorantów

Drukuj

Konsorcjum PALAMUSTO (European Training Network PALAMUSTO. Research and Training for the Palace Museum for Tomorrow), którego członkiem jest UW, poszukuje doktorantów do udziału w projekcie badawczym. Oferta skierowana jest do absolwentów kierunków związanych z architekturą, historią sztuki i architektury, historią lub studiami nad dziedzictwem kulturowym.

PALAMUSTO to europejskie konsorcjum naukowe, do którego należy osiem uczelni oraz instytucji rządowych i kulturalnych: Uniwersytet Warszawski (Polska), Katholieke Universiteit Leuven (Belgia, koordynator projektu), Universiteit Utrecht (Holandia), Ludwig-Maximilians-Universität München (Niemcy), Staatliche Schlösser und Gärten Baden-Württemberg (Niemcy), Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa (Portugalia), Parques de Sintra – Monte da Lua (Portugalia), Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (Holandia). Organizacją partnerską jest Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie.

 

Przedmiotem badań konsorcjum są pałace rozumiane jako zabytki i jedne z wiodących atrakcji turystycznych. Jego celem jest stworzenie interdyscyplinarnej platformy badań i szkoleń dla młodych naukowców. Realizatorzy projektu oferują uczestnikom możliwość prowadzenia indywidualnych badań nad obiektem w połączeniu ze szkoleniem obejmującym takie aspekty jak konserwacja, opieka i zarządzanie w odniesieniu do pałaców oraz powiązanych z nimi muzeów.

 

Konsorcjum poszukuje obecnie dziesięciu doktorantów do udziału w projekcie. Swoją kandydaturę mogą zgłaszać absolwenci kierunków związanych z architekturą, historią sztuki i architektury, historią lub studiami nad dziedzictwem kulturowym. Początek udziału w projekcie zaplanowany jest na 1 stycznia 2020 roku. Więcej informacji o rekrutacji można znaleźć na stronie Katholieke Universiteit Leuvens.

 

Uniwersytet Warszawski reprezentowany jest w PALAMUSTO przez Instytut Historii Sztuki. IHS UW proponuje doktorantom realizację dwóch tematów:

  • Collectibles: the palace gallery as a place for collecting from the Renaissance to the Grand Tour,
  • Negotiating status and gender boundaries in residences.

Opiekunem projektów będzie dr hab. Barbara Arciszewska.

 

Lista tematów realizowanych w pozostałych instytucjach dostępna jest tutaj.

 

PALAMUSTO znalazł się na zwycięskiej liście projektów dofinansowanych w ramach Marie Skłodowska-Curie Actions Innovative Training Networks 2019 (program Horyzont 2020).