Ocena realizacji strategii Human Resources Strategy for Researchers na UW

W jaki sposób pracownicy naukowi Uniwersytetu Warszawskiego oceniają kwestię warunków pracy, procesu rekrutacji, możliwości rozwoju zawodowego czy równowagi płci na uczelni? Odpowiedzi udziela przygotowany przez Pracownię Ewaluacji Jakości Kształcenia UW raport z badania dotyczącego realizacji rekomendacji zawartych w Europejskiej Karcie Naukowca i Kodeksie Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych. Pracownia Ewaluacji Jakości Kształcenia, stanowiąca część Biura … Czytaj dalej Ocena realizacji strategii Human Resources Strategy for Researchers na UW