O leśnym mikroklimacie w czasopismach Science i PNAS

Lubimy różnorodność roślin i zwierząt w lasach, dziwią nas majowe przymrozki. Na ten temat mają coś do powiedzenia również naukowcy. W czasopismach „Science” i „Proceedings of the National Academy of Sciences” ukazały się artykuły, które omawiają przekształcenia w przyrodzie powodowane zmianami klimatu. Współautorem tych publikacji jest prof. Bogdan Jaroszewicz z Białowieskiej Stacji Geobotanicznej Wydziału Biologii … Czytaj dalej O leśnym mikroklimacie w czasopismach Science i PNAS