O korzyściach z mokradeł w artykule naukowców z UW

Badacze z Polski, Danii i Niemiec oszacowali koszty i efektywność przywrócenia przyrzecznych stref bagiennych na przykładzie rzeki Narwi. Ich zdaniem, mokradła mogą pozytywnie wpłynąć na ekosystem nie tylko rzek, ale i Bałtyku, a przy tym służyć rekreacji. Naukowcy opublikowali rezultaty swoich prac w miesięczniku „Water”. Mokradła pomocą dla środowiska naturalnego Naukowcy wskazują na wartość terenów … Czytaj dalej O korzyściach z mokradeł w artykule naukowców z UW