Nowi prodziekani ds. studenckich i dyrektorzy ds. kształcenia

Drukuj

8 października prof. Alojzy Z. Nowak, rektor UW, wręczył akty powołania prodziekanom ds. studenckich i dyrektorom ds. kształcenia.

8 października odbyło się wręczenie nominacji prodziekanom oraz dyrektorom do spraw kształcenia powołanym w kadencji 2020-2024. Podczas uroczystości w Sali Złotej Pałacu Kazimierzowskiego prof. Alojzy Z. Nowak, rektor UW, powołał osoby, które na wydziałach i w jednostkach uniwersyteckich będą zajmować się sprawami studenckimi.

 

W spotkaniu wzięli udział także prorektorzy UW: prof. Sławomir Żółtek, prorektor ds. studenckich i jakości kształcenia; prof. Zygmunt Lalak, prorektor ds. badań, prof. Ewa Krogulec, prorektor ds. rozwoju oraz dziekani wydziałów i dyrektorzy jednostek UW.

 

– Mam wielką przyjemność powitać Państwa i wierzę, że będzie nam się dobrze współpracowało – mówił podczas uroczystości prof. Alojzy Z. Nowak, rektor UW – podkreślając – Rolą kierowników jednostek dydaktycznych jest pomaganie studentom. To Państwo wiedzą także najlepiej, co jest potrzebne wydziałom i co jest potrzebne do prowadzenia badań oraz dobrej dydaktyki. W realizacji tych wszystkich zadań mogą Państwo liczyć na wsparcie zespołu rektorskiego.

 

Akty powołania otrzymało 24 prodziekanów ds. studenckich oraz 4 dyrektorów do spraw kształcenia. – Chciałbym, żebyśmy spotykali się, rozmawiali i wspólnie wypracowywali stanowiska, myśląc przede wszystkim o studentach – powiedział prof. Sławomir Żółtek, prorektor ds. studenckich, gratulując wyboru rozpoczynającym kadencję prodziekanom i dyrektorom jednostek.

 

Prodziekani ds. studenckich oraz dyrektorzy ds. kształcenia w kadencji 2020-2024:
 • dr hab. Agnieszka Tomas, prodziekan ds. studenckich na Wydziale Archeologii,
 • dr hab. Przemysław Kordos, prodziekan ds. studenckich na Wydziale „Artes Liberales”,
 • dr hab. Magdalena Markowska, prodziekan ds. studenckich na Wydziale Biologii,
 • prof. dr hab. Beata Krasnodębska-Ostręga, prodziekan ds. studenckich na Wydziale Chemii,
 • dr hab. Maria Łoszewska-Ołowska, prodziekan ds. studenckich na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii,
 • dr Bogdan Dziobkowski, prof. ucz., prodziekan ds. studenckich na Wydziale Filozofii,
 • dr hab. Krzysztof Turzyński, prof. ucz., prodziekan ds. studenckich na Wydziale Fizyki,
 • dr Maria Korotaj-Kokoszczyńska, prodziekan ds. studenckich na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych,
 • dr hab. Ewa Durska, prodziekan ds. studenckich na Wydziale Geologii,
 • dr hab. Piotr Szlanta, prodziekan ds. studenckich na Wydziale Historii,
 • dr Katarzyna Malesa, prodziekan ds. studenckich na Wydziale Lingwistyki Stosowanej,
 • dr hab. Paweł Goldstein, prodziekan ds. studenckich na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki,
 • dr Dominika Gadowska-dos Santos, prodziekan ds. studenckich na Wydziale Nauk Ekonomicznych,
 • dr hab. Krzysztof Skwierczyński, prof. ucz., prodziekan ds. studenckich na Wydziale Nauk o Kulturze i Sztuce,
 • dr hab. Maciej Raś, prodziekan ds. studenckich na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych,
 • dr hab. Monika Kostro, prodziekan ds. studenckich na Wydziale Neofilologii,
 • dr Marta Widy-Behiesse, prodziekan ds. studenckich na Wydziale Orientalistycznym,
 • dr hab. Barbara Murawska, prodziekan ds. studenckich na Wydziale Pedagogicznym,
 • dr Łukasz Książyk, prodziekan ds. studenckich na Wydziale Polonistyki,
 • dr Andrzej Bielecki, prodziekan ds. studenckich na Wydziale Prawa i Administracji,
 • dr hab. Kamilla Bargiel-Matusiewicz, prodziekan ds. studenckich na Wydziale Psychologii,
 • dr Agnieszka Jasiewicz-Betkiewicz, prof. ucz., prodziekan ds. studenckich na Wydziale Socjologii,
 • dr Ewa Stachowska, prodziekan ds. studenckich na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji,
 • dr hab. Monika Skorek, prodziekan ds. studenckich na Wydziale Zarządzania,
 • dr Ewa Guz, dyrektor ds. kształcenia Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej,
 • dr  Anna Ogonowska, dyrektor ds. kształcenia w Centrum Europejskim,
 • prof. dr hab. Piotr Bała, dyrektor ds. kształcenia w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego,
 • dr hab. Sylwia Kuźma-Markowska, dyrektor ds. kształcenia w Instytucie Ameryk i Europy.