Nekropola kultury przeworskiej i wielbarskiej na północnym Mazowszu

Dr Andrzej Maciałowicz z Instytutu Archeologii, wraz z zespołem, opracowuje wyniki prac archeologicznych nekropoli w Dąbku, będącej przykładem kultury przeworskiej i wielbarskiej na północnym Mazowszu. Znaleziska z dąbeckiego cmentarzyska przyczynią się do lepszego zrozumienia procesów kształtowania się i rozwoju wzorców kulturowych społeczności zasiedlających tę część Mazowsza w czasach przełomu er. Projekt „Dąbek, stan. 9. – … Czytaj dalej Nekropola kultury przeworskiej i wielbarskiej na północnym Mazowszu