Naukowe repozytorium

Drukuj

Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW otworzyło pierwsze w Polsce Repozytorium Otwartych Danych – RepOD.

Repozytorium przeznaczone jest dla wszystkich polskich naukowców, reprezentujących różne dziedziny nauki. Służy do otwartego udostępniania wszystkich typów danych naukowych – takich, które zostały wytworzone, zebrane lub opisane na potrzeby działalności badawczej. RepOD jest przeznaczony dla tzw. małych danych, powstających w pracach badawczych prowadzonych przez pojedynczych naukowców lub niewielkie zespoły naukowe. W szczególności, RepOD umożliwia dzielenie się takimi danymi, dla których nie ma obecnie wyspecjalizowanych repozytoriów dziedzinowych czy tematycznych. Każdy zbiór danych umieszczony w RepOD otrzymuje numer DOI (digital object identifier), dzięki czemu może być jednoznacznie cytowany w pracach naukowych. RepOD zapewnia także bezpieczną, długoterminową archiwizację.

 

Udostępnienia danych wykorzystanych w opublikowanych artykułach wymaga bardzo wiele czasopism naukowych, w niektórych krajach też instytucje finansujące naukę w ramach umów grantowych wymagają otwartego udostępniania danych pochodzących z finansowanych przez nie badań. Także Komisja Europejska zaleca, by dane badawcze pochodzące ze wszystkich projektów finansowanych w ramach programu Horyzont 2020 były udostępniane w repozytoriach danych, a wybrane obszary programu objęła Pilotażem Otwartych Danych, w ramach którego udostępnianie danych stało się obowiązkiem.

 

W RepOD można udostępniać dane już wykorzystane w publikacjach naukowych albo nie, surowe albo przetworzone – te decyzje należą do twórców danych. Umieszczenie danych w repozytorium ułatwia ich ponowne wykorzystanie, zarówno przez samych twórców (dzięki temu, że dane są prawidłowo opisane), jak i przez innych zainteresowanych. Dzielenie się danymi badawczymi poprawia jakość i efektywność nauki. Dostępność danych dla badaczy z innych dziedzin nauki i dla osób spoza środowiska akademickiego daje szanse na ich nowatorskie wykorzystanie.

 

Korzystanie z Repozytorium Otwartych Danych jest bezpłatne.