Naukowa symfonia

Drukuj

Pięć nagrodzonych projektów, w tym jeden z Uniwersytetu Warszawskiego. To wyniki czwartej edycji konkursu Symfonia NCN.

Prof. Robert Moszyński z Wydziału Chemii, kierownik projektu „Attosekundy w biologii, chemii i fizyce: nowe eksperymentalne i teoretyczne oblicze”, otrzymał wraz z zespołem 4,3 mln zł na realizację badań.

 

Będą one dotyczyły metod tworzenia „zdjęć” reakcji chemicznych w skali niższej niż femtosekundowa, czyli poniżej jednej biliardowej części sekundy. Attosekundowe, czyli tysiąckrotnie krótsze od femto, impulsy promieniowania nadfioletowego Roentgena mogą być wykorzystane do badania dynamiki atomów, molekuł, ciał stałych, dwuwymiarowych powierzchni, np. grafenu, biocząsteczek czy biokompleksów.

 

Projekt będzie realizowany przez konsorcjum złożone z naukowców z uniwersytetów Warszawskiego i Jagiellońskiego.

 

Symfonia to konkurs dla doświadczonych naukowców prowadzących badania interdyscyplinarne. Mogły zgłaszać się do niego osoby posiadające co najmniej stopień doktora, które kierowały wcześniej realizacją minimum dwóch projektów badawczych finansowanych w ramach konkursów krajowych lub międzynarodowych.

 

W czwartej edycji Symfonii Narodowe Centrum Nauki nagrodziło pięć projektów, które łącznie otrzymały 22,5 mln zł.

 

Zobacz listę zwycięzców.