Nagrody PTF za 2017 rok

Drukuj

Troje naukowców z Wydziału Fizyki otrzymało nagrody i medale Polskiego Towarzystwa Fizycznego: dr hab. Piotr Sułkowski za popularyzację fizyki, dr Anna Kaczorowska – za działalność dydaktyczną, a dr Radosław Chrapkiewicz – za pracę doktorską. Gala wręczenia nagród odbędzie się 11 września.

Polskie Towarzystwo Fizyczne co roku przyznaje nagrody naukowe za ważne osiągnięcia w dziedzinie badań, popularyzacji i nauczania fizyki. Na początku sierpnia kapituła ogłosiła nazwiska laureatów. W gronie 13 szczęśliwców są 3 osoby z Uniwersytetu Warszawskiego

 

Nagrodę PTF za popularyzację fizyki i medal im. Krzysztofa Ernsta otrzymał dr hab. Piotr Sułkowski. Towarzystwo wyróżniło go za zorganizowanie przedsięwzięcia popularyzatorskiego ”Zapytaj fizyka” i dotarcie z nim do szerokiej publiczności, a także za koordynację zespołu fizyków odpowiadających na setki nadchodzących pytań od osób zainteresowanych fizyką.

 

Nagrodę PTF I stopnia im. Grzegorza Białkowskiego dla wyróżniających się nauczycieli i medal im. Grzegorza Białkowskiego otrzymała dr Anna Kaczorowska. Towarzystwo doceniło jej „szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, w szczególności w zakresie działalności dydaktycznej i wychowawczej na rzecz młodzieży oraz kształcenia i doskonalenia nauczycieli”.

 

Dr Radosław Chrapkiewicz dostał Nagrodę PTF za rozprawę doktorską „Generation and characterization of spatially structured few-foton states of light” wykonaną pod kierunkiem dr. hab. Wojciecha Wasilewskiego.

 

PTF przyznało także nagrody za prace magisterskie oraz nagrody dla nauczycieli fizyki w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i licealnych.

 

Nagrody zostaną wręczone 11 września podczas ceremonii otwarcia 44. Zjazdu Fizyków Polskich we Wrocławiu.

 

Pełna lista laureatów nagród PTF