Nagroda dla UW w EDUinspiracjach

Drukuj

Uniwersytet Warszawski został laureatem w tegorocznej edycji konkursu EDUinspiracje. Uczelnia otrzymała nagrodę w kategorii specjalnej z okazji 25-lecia istnienia Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Przyznano ją za całokształt współpracy UW z FRSE.

EDUinspiracje to konkurs FRSE promujący rezultaty przedsięwzięć edukacyjnych, dobrych praktyk, pokazujący, jak istotną rolę w życiu odgrywa proces uczenia się oraz dzielenia doświadczeniami i wiedzą. Biorą w nim udział instytucje, które są beneficjentami programów Erasmus+, PO WER, Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży, Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży oraz instytucje należące do sieci Eurodesk Polska. 8. edycja EDUinspiracji przebiegła pod hasłem „Podziel się sukcesem”.

 

FRSE przyznała nagrody w dziesięciu kategoriach, m.in. edukacji szkolnej, edukacji dorosłych oraz PO WER. Uniwersytet Warszawski otrzymał nagrodę w kategorii specjalnej z okazji 25 lat Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji za całokształt współpracy. UW zostało docenione m.in. za działalność w programie Erasmus+ – skalę wymiany, wykorzystanie budżetu, jakość i liczbę mobilności.

 

20 lat programu Erasmus na UW w liczbach*
  • 24 965 wyjazdów stypendialnych studentów, doktorantów i pracowników,
  • 8 515 przyjazdów zagranicznych studentów,
  • 500 zagranicznych uczelni partnerskich,
  • 1 100 firm, instytucji i przedsiębiorstw współpracujących z UW,
  • 46,2 miliona euro i 7,9 mln zł przyznanych stypendiów,
  • 100 koordynatorów na wydziałach UW.

W ubiegłym roku UW również otrzymał nagrodę w konkursie EDUinspiracje w kategorii specjalnej „60-lecie istnienia Europejskiego Funduszu Społecznego, 5-lecie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i Wiedza Edukacja Rozwój”. Wyróżnienie zostało przyznane uniwersytetowi za przedsięwzięcie „Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej” prowadzone od 2014 roku przez uniwersyteckie Biuro Współpracy z Zagranicą.

 

Gala wręczenia nagród edukacyjnych FRSE odbyła się 5 grudnia. W imieniu UW nagrodę odebrali, prof. Andrzej Tarlecki, prorektor ds. kadrowych i polityki finansowej, oraz Sylwia Salamon, Monika Satała i Klementyna Kielak z Biura Współpracy z Zagranicą.

 

* Dane obejmują program Erasmus+ akcję KA103 (z krajami programu) i KA107 (z krajami partnerskimi m.in. Albanią, Bośnią i Hercegowiną, Jordanią, Izraelem i USA). Więcej danych na temat 20 lat programu Erasmus na UW dostępnych jest w specjalnym folderze.