Kształcenie w oparciu o badania

Drukuj

– Chcielibyśmy, aby studenci UW uzyskiwali unikalną wiedzę i unikalne umiejętności, wynikające z postępu nauki – mówił w wywiadzie dla II programu Polskiego Radia prof. Marcin Pałys, rektor UW.

W rozmowie prof. Pałys opowiadał o planach Uniwersytetu związanych z większym powiązaniem programów studiów z badaniami prowadzonymi przez pracowników UW. – Chcielibyśmy w trakcie zajęć, kursów, wykładów, seminariów, ćwiczeń i warsztatów uczyć studentów tego, co jest najnowsze, najlepsze i najciekawsze w nauce – zapowiadał rektor. – Kształcenie w oparciu o badania naukowe jest dobrym punktem wyjścia do tego, aby angażować studentów w takie projekty badawcze, które umożliwią im zdobycie nowych umiejętności i kompetencji, poszerzą ich horyzonty – podkreślał rektor.

 

Ścisłe powiązanie nauki i nauczania to nie jedyny cel, jaki w odniesieniu do kształcenia stawia przed Uniwersytetem prof. Pałys. – Chcielibyśmy w większym stopniu wprowadzić zindywidualizowane nauczanie, takie w którym studenci mogą liczyć na większą opiekę tutora, czyli przewodnika. A to oznacza, że na jednego nauczyciela akademickiego przypadać musi mniej studentów, właśnie po to, aby można było zapewnić im odpowiednie wsparcie – tłumaczył rektor. Oznacza to powrót do relacji mistrz-uczeń, która w dobie masowego kształcenia jest bardzo trudna do zrealizowania na uczelniach. – Nie da się wszystkiego nauczyć z książek, z kursów internetowych. Bardzo istotne jest to, by móc porozmawiać z osobami, które są mistrzami w swoich dyscyplinach. Takie rozmowy zawsze są inspirujące, pozwalają z innej strony spojrzeć na zagadnienia, którymi się zajmujemy – mówił rektor.

 

Większe zaangażowanie pracowników w opiekę nad poszczególnymi studentami, ich rozwojem intelektualnym i naukowym, oznacza także większe oczekiwania wobec przyjmowanych na UW kandydatów. – Jako Uniwersytet, który dąży do doskonałości, będziemy dużo wymagać od naszych studentów, ale nie znaczy to, że nie będziemy im pomagać w spełnieniu tych wymagań. Chodzi o to by wspomóc tych, którzy mają problem z osiągnięciem pewnego poziomu, a nie obniżać go dla wszystkich, dlatego, że ktoś nie może go osiągnąć – tłumaczył rektor.

 

W audycji pojawiły się też inne wątki, mówiono m.in. o wieloletnim programie rozwoju Uniwersytetu, przyjętym przez rząd RP w 2015 roku,  wyzwaniach, które stoją przed UW w najbliższych latach, a także kierunkach rozwoju badań naukowych, a więc interdyscyplinarności i skupieniu się na ważnych społecznie tematach.