Katedra im. Tadeusza Mazowieckiego

Drukuj

– Miasta wznoszą pomniki wielkim ludziom, uniwersytety wyrażają swoje uczucia inaczej. Dlatego dziś inaugurujemy działalność Katedry im. Tadeusza Mazowieckiego. W ten sposób chcemy podkreślić, że jego życie i postawa powinny być dla studentów źródłem inspiracji – mówił podczas inauguracji działalności nowego akademickiego ośrodka prof. Marcin Pałys, rektor UW. – Twórcy Katedry za główne cele postawili sobie „rozwijanie wśród studentów Uniwersytetu postaw obywatelskich, umiejętności obywatelskiej debaty i zespołowego, kreatywnego działania oraz wypełnienia zadań w obszarze służby publicznej”. Nie wyobrażam sobie właściwszego patrona dla tych działań – podkreślał rektor.

 

Uroczystość, z udziałem Bronisława Komorowskiego, prezydenta RP, odbyła się dzień przed 25 rocznicą utworzenia rządu premiera Tadeusza Mazowieckiego. – Premier Mazowiecki jest patronem szalenie wymagającym, a jednocześnie bardzo uważnym i życzliwym, w sposób szczególny życzliwym młodym ludziom – mówił podczas inauguracji Katedry prezydent Komorowski. – Jestem przekonany, że ze wskazówek wynikających z jego życia i dokonań będziecie mieli ogromną satysfakcję i pożytek. Tadeusz Mazowiecki był bardzo wymagający, ale przede wszystkim wobec siebie samego, miał autorytet wymagania od innych, bo sam sobie stawiał bardzo daleko idące oczekiwania i pozostawał im szalenie wierny. Katedra będzie miała pięknego patrona, bardzo zobowiązującego, ale także bardzo mobilizującego do stosowania zasad, które on w życiu stosował – podkreślał prezydent, zwracając się do zgromadzonych na sali pracowników uczelni i studentów.

 

Jako motto dla działań nowej uniwersyteckiej jednostki rektor Pałys zaproponował słowa otwierające ponad 50 lat temu pierwszy numer czasopisma „Więź”, którego redaktorem naczelnym był przyszły premier: „Prawdziwie ludzką rzeczą jest czuć na sobie brzemię aktora, a nie kontentować się rolą statysty. Chodzi więc o to, aby mieć aktywny a nie pasywny stosunek do życia i nie schodzić nigdy poniżej ambicji, by na dostępnym sobie odcinku kształtować otaczającą nas rzeczywistość tak w świecie rzeczy, jak i w świecie ludzi. Jest to rola, do której każdy człowiek jest powołany, i którą odgrywać ma on nie w sferze marzeń i złudzeń, ale w konkretnych warunkach swego czasu.” – Premier Mazowiecki nigdy nie zadowalał się rolą statysty, nie uciekał od odpowiedzialności, wielokrotnie spełniał w historii Polski role pierwszoplanowe – podkreślał rektor. – Nie tylko mówił o wartościach, w które wierzył – jak demokracja, patriotyzm, dialog – ale miał też odwagę ich bronić. Był wzorem tego, jak angażować się w służbę publiczną, jak budować społeczeństwo obywatelskie – dodał, przypominając także zasługi premiera Mazowieckiego dla Uniwersytetu. To z jego inicjatywy i dzięki jego decyzjom możliwa była budowa nowego gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej na Powiślu. W 2003 roku Uniwersytet nadał Tadeuszowi Mazowieckiemu w uznaniu jego dokonań najwyższą godność akademicką – tytuł doktora honoris causa.

 

O początkach idei powołania nowego ośrodka mówił prof. Marek Wąsowicz, dyrektor Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych oraz kurator Katedry. Podkreślał, że w misję uczelni wpisane jest rozwijanie w studentach obywatelskiej wrażliwości, umiejętności definiowania wspólnego dobra w toku dyskusji, sztuki dobierania środków dobrze wyważonych i akceptowanych etycznie i społecznie, pozwalających osiągać założone cele. – Uniwersytet stara się to robić na co dzień, w różnym zakresie, w różnych formach, na różnych studiach, ale bliska okazała nam się idea stworzenia takiego miejsca, w którym wysiłkom tym można by nadać szczególny rozmiar, w którym sztuka pełnienia służby publicznej byłaby rozwijana w najrozmaitszych odmianach z wykorzystaniem wielokierunkowej wiedzy i interdyscyplinarnych umiejętności, a przy tym wsparta była na wartościach, które leżą u podstaw naszej cywilizacji – tłumaczył.

 

Do zadań Katedry należy w szczególności:

  • rozszerzanie oferty dydaktycznej Uniwersytetu o zajęcia o charakterze interdyscyplinarnym i międzyobszarowym w zakresie zwłaszcza nauk humanistycznych i społecznych;
  • rozwijanie wśród studentów Uniwersytetu postaw obywatelskich, umiejętności obywatelskiej debaty i zespołowego, kreatywnego działania oraz wypełnienia zadań w obszarze służby publicznej;
  • ułatwienie studentom Uniwersytetu kontaktu z osiągnięciami nauki światowej, zwłaszcza w zakresie nauk politycznych, prawa, socjologii, filozofii oraz nauk historycznych;
  • propagowanie w społeczności akademickiej europejskich wartości demokratycznych i humanistycznych.

 

Oprócz organizacji wykładów, seminariów czy konferencji Katedra dużą uwagę będzie przywiązywać do zajęć warsztatowych, które rozwijać będą w studentach kompetencje społeczne, jak umiejętność współpracy i debaty.