Uniwersytet Warszawski IT na uczelni

Elementem rozwoju uczelni jest nie tylko rozbudowa uniwersyteckich kampusów czy kupno wysokiej klasy aparatury badawczej. To także inwestowanie w nowoczesne narzędzia, pomagające sprawnie zarządzać uczelnią lub wykorzystywane w nauczaniu.

 

Zintegrowany system zarządzania uczelnią

W 2013 roku Uniwersytet rozpoczął wprowadzanie na uczelni zintegrowanego systemu informatycznego. Usprawni on przepływ informacji, ułatwi syntezę i analizę danych, zarządzanie finansami, majątkiem, sprawami kadrowymi oraz pozwoli lepiej planować zmiany organizacyjne. Uczelnia otrzymała na ten cel prawie 6 mln zł z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach unijnego programu operacyjnego Kapitał Ludzki. W wyniku przetargu wybrano system Enterprise Resource Planning marki SAP. W 2015 roku z dwóch modułów systemu – kadry i płace oraz finanse i majątek – zaczęły korzystać trzy pierwsze jednostki uczelni.

 

Zintegrowany system informatyczny to najważniejszy, ale nie jedyny element informatyzacji uczelni. Rozwijane są także inne aplikacje, m.in. Google Apps for Education – ułatwiające studentom dzielenie się materiałami i wspólną pracę nad dokumentami, Virtual Private Network – umożliwiająca bezpieczny, zdalny dostęp do prywatnych danych, SharePoint – służący do wymiany treści, ułatwiający organizowanie pracy biur i jednostek.

 

Od 2015 roku na UW działa VoIP (Voice over Internet Protocol), dzięki któremu w uniwersyteckich budynkach znalazła się jednolita infrastruktura telekomunikacyjna i lepsze zabezpieczenia informatyczne, a pracownicy i studenci mogą prowadzić tele- i wideokonferencje albo korzystać z telefonu przez komputer lub smartfon.

 

IT w nauczaniu

Dziedziną, w której Uniwersytet Warszawski od wielu już lat wykorzystuje zintegrowany system informatyczny jest obsługa dydaktyki. Początki Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów sięgają 2000 roku, gdy pierwsze elementy systemu wprowadzono na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziale Matematyki Uniwersytetu Łódzkiego. Dziś z USOS-a korzystają studenci, doktoranci, pracownicy naukowi i administracyjni 40 polskich uczelni skupionych w Międzyuniwersyteckim Centrum Informatyzacji, powołanym w 2001 roku przez Konferencję Rektorów Uniwersytetów Polskich. System jest stale udoskonalany, uruchamiane są nowe funkcje. Aplikacjami powiązanymi z USOS-em są m.in.:

  • USOSweby, czyli wirtualne dziekanaty,
  • Internetowa Rejestracja Kandydatów (IRK), wykorzystywana w corocznej rekrutacji na studia,
  • IRK-MOST (od nazwy programu mobilności studentów i doktorantów) oraz IRK-BWZ (od nazwy Biura Współpracy z Zagranicą), służące do rekrutacji studentów w ramach wymiany krajowej i zagranicznej,
  • Ankieter, umożliwiający prowadzenie ogólnouniwersyteckich ankiet wśród społeczności akademickiej,
  • Archiwum Prac Dyplomowych (APD),
  • System Rezerwacji Sal (SRS).

Uniwersytecki System Obsługi Studiów (USOS) był kilkakrotnie nagradzany: w 2007 roku MUCI otrzymało nagrodę EUNIS Elite Award przyznawaną przez European University Information Systems Organization; w 2012 roku Centrum Promocji Informatyk przyznało twórcom systemu nagrodę INFO-STAR w kategorii „Rozwiązania Informatyczne”; w 2013 roku Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji nagrodziła Uniwersytet Warszawki w konkursie EDUinspiracje za projekt „USOS-moduł BWZ” oraz „Mobility – nowoczesne technologie na rzecz rozwoju uczelni”.

 

E-nauczanie

E-nauczanie rozwija się na Uniwersytecie Warszawskim już od 1999 roku. Początkowo wykorzystywane było głównie w edukacji otwartej – większość kursów adresowana była do osób z zewnątrz. Sytuacja zmieniła się w 2005 roku, gdy powstała Interdyscyplinarna Baza Internetowych Zajęć Akademickich (IBIZA). Od tego momentu nacisk położony jest na wykorzystywanie e-nauczania w dydaktyce uniwersyteckiej. Dziś z platformy edukacyjnej Moodle korzysta rocznie kilkadziesiąt tysięcy użytkowników. Mają oni dostęp do kursów IBIZA, e-lektoratów z 5 języków, szkoleń bibliotecznych czy BHP. Wciąż prowadzone są także kursy otwarte, na które zapisać się mogą osoby spoza uczelni.

Zobacz więcej (Strona COME)

Przydatne kontakty i linki

Pion Informatyczny UW

Krakowskie Przedmieście 26/28

00-927 Warszawa
tel. 22 55 20 801

fax 22 55 20 837

portal.uw.edu.pl/en/web/pion-informatyczny-uniwersytetu-warszawskiego

serwis „Usługi informatyczne”

 

Uniwersytecki System Obsługi Studiów

USOS na UW

Centralny USOSweb na UW

strona projektu USOS

 

Międzyuniwersyteckie Centrum Informatyzacji
ul. Grunwaldzka 6
60-780 Poznań

tel. 61 8291387

muci(at)muci.edu.pl

muci.edu.pl