III edycja Dyplomów dla Warszawy

Drukuj

Do 30 marca autorzy prac magisterskich i doktorskich dotyczących stolicy mogą zgłosić się do konkursu „Dyplomy dla Warszawy” organizowanego przez Muzeum Warszawy pod patronatem Prezydenta m.st. Warszawy. To III edycja konkursu. W ubiegłym roku nagrodę główną w kategorii prac magisterskich zdobył Bartosz Barański z Uniwersytetu Warszawskiego.

W konkursie mogą wziąć udział autorzy prac magisterskich lub doktorskich każdej specjalności. Pod uwagę brana jest wartość naukowa pracy, a także możliwość praktycznego wykorzystania wyników i wniosków zawartych w pracy w przedsięwzięciach i projektach służących rozwojowi Warszawy. Jury oceniać będzie, czy zaproponowane przez autorów rozwiązania mogą podnieść jakość życia mieszkańców. Celem konkursu jest wspieranie zainteresowania młodych badaczy rozwojem Warszawy i włączenie ich do debaty o przyszłości miasta.

 

Nagrody wręczane są w dwóch kategoriach: prac magisterskich oraz doktorskich. W każdej z nich oprócz nagrody głównej  przyznawane są 3 wyróżnienia. W ubiegłym roku do konkursu zgłoszono 45 prac. Ich autorzy reprezentowali 7 warszawskich uczelni. W kategorii prac magisterskich zwyciężył Bartosz Barański z Uniwersytetu Warszawskiego, autor pracy „Dominanta i tonika w kompozycji miejskiej Warszawy na przykładzie Pałacu Kultury i Nauki. Przestrzenne rozważania na tle analogii muzycznych”. Wyróżnienie otrzymał Piotr Hummel z UW za pracę „Wspólnota lokalna czy przypadkowa zbiorowość? O relacjach sąsiedzkich w Warszawie 1864-1905”. W kategorii doktoratów wyróżniony został dr Bartłomiej Iwańczak z UW, autor rozprawy „Percepcja wzorców i struktur funkcjonalno-przestrzennych obszaru zurbanizowanego Warszawy”.