Humanizacja leczenia i komunikacja kliniczna w czasie pandemii COVID-19

Zespół badaczy pod kierunkiem prof. Zbigniewa Izdebskiego z Wydziału Pedagogicznego UW opublikował raport „Humanizacja procesu leczenia i komunikacja kliniczna pomiędzy pacjentem a personelem medycznym w czasie pandemii COVID-19”. Według dokumentu w ocenie ważności poszczególnych obszarów komunikowania się z pracownikami ochrony zdrowia pacjenci na pierwszym miejscu stawiają własne potrzeby związane z leczeniem. Na drugim miejscu wskazują … Czytaj dalej Humanizacja leczenia i komunikacja kliniczna w czasie pandemii COVID-19